Digital kommunikation

Med en ständigt pågående utveckling av digitala kanaler skapas nya möjligheter för organisationer att etablera och vårda relationer med viktiga intressenter. För att er digitala kommunikation ska vara framgångsrik är det viktigt att anamma utvecklingen och väva samman nya tillvägagångssätt med beprövad kunskap. Oavsett om ni är i behov av att etablera eller utveckla er digitala närvaro kan vi bistå er under hela processen.

Exempel på Aspektas tjänster inom digital kommunikation

Digital strategi

Utan en tydlig strategi är det lätt att närvaron i digitala kanaler landar i sporadisk kommunikation, spretigt innehåll och frustration över uteblivna resultat. Oavsett syfte kan vi hjälpa er att ta fram en handfast strategi som omfattar flera eller enskilda digitala kanaler. Det kommer bespara er tid och göra att ni kan fokusera på att skapa kreativt innehåll som förmedlar en enhetlig bild av ert varumärke med hjälp av konsekvent, relevant och engagerande kommunikation.

Krishantering i sociala medier

När en kris uppstår i sociala medier går det oftast mycket snabbt. För att på bästa sätt hantera en hastigt eskalerande kris behövs förberedelser och ett strategiskt grepp, annars är det lätt att hanteringen landar i punktinsatser med liten effekt. Vi finns till hands såväl inför som under och efter att en kris uppstått, och kan bidra med allt från omvärldsbevakning till budskapsformulering, för att minimera krisens negativa effekter på ert varumärke.

Kritikhantering i sociala medier

Kritik är en naturlig del av en relation mellan en organisation och dess intressenter. Men transparensen i digitala kanaler innebär att kritiken snabbt blir synlig för så många fler än bara er. Bristande eller obefintlig hantering kan ha negativ inverkan på ert varumärke medan god hantering skapar förutsättningar att bygga långsiktigt förtroende bland era intressenter. Vi hjälper er att utveckla en strategi för hur ni ska hantera kritiska inlägg, kommentarer och omdömen i sociala medier.

Digital opinionsbildning

I arbetet med att systematiskt försöka påverka individers, organisationers och beslutfattares perspektiv i en samhällsfråga kan digital kommunikation öka genomslagskraften och få fler att sluta upp bakom ert budskap. På Aspekta har vi lång erfarenhet att hjälpa våra uppdragsgivare att forma samhällsdebatten i såväl traditionella som digitala forum. Vi kan bistå er med allt från strategi till genomförande och säkerställer att de digitala insatserna blir en integrerad del av hela påverkansarbetet.

Några av våra tidigare uppdrag inom digital kommunikation:

Dolluptium ullitiae omnimus damendae rem

Maio eic tem endis moditae quatem volore nime sollatur reruptia core inctia dolori iur, quis quo blabo. Equi dolluptium ullitiae omnimus damendae rem. Laborest, tem es si ipidellant pe nis es rem restiis vollaut prectur si dolest.

Dolluptium ullitiae omnimus damendae rem

Maio eic tem endis moditae quatem volore nime sollatur reruptia core inctia dolori iur, quis quo blabo. Equi dolluptium ullitiae omnimus damendae rem. Laborest, tem es si ipidellant pe nis es rem restiis vollaut prectur si dolest.

Dolluptium ullitiae omnimus damendae rem

Maio eic tem endis moditae quatem volore nime sollatur reruptia core inctia dolori iur, quis quo blabo. Equi dolluptium ullitiae omnimus damendae rem. Laborest, tem es si ipidellant pe nis es rem restiis vollaut prectur si dolest.