Tips inför kontakten med media

Tips inför kontakten med media

21 mars 2022 | Corporate Communication, Investor Relations

Du kände att intervjun gick bra och du bad att få läsa texten på förhand. Ändå blev artikeln inte alls som du förväntade dig. Och det är bara att inse – en artikel kan inte innehålla allt och måste vinklas för att budskapet ska vara relevant för läsarna. En artikel om dig eller din verksamhet kommer att skilja sig åt beroende på om det är Dagens Industri, Dalarnas Tidningar eller Damernas Värld som intervjuar dig. Ändå blir många överraskade när de ser det publicerade resultatet.

Här följer några tips för dig som vill behärska rampljuset:

Se på dig själv med andras ögon
Det är helt avgörande att du förstår bakgrunden till varför journalisten söker dig. Den förståelsen når du dock först när du har en insikt i hur du själv eller din verksamhet uppfattas utifrån, vilket inte alltid är helt lätt. Var ödmjuk i den här frågan. En majoritet av alla skandaler och mediehaverier bottnar i en glipa mellan hur objektet uppfattas och hur objektet tror att det uppfattas.

Förstå din relation med journalisten
Relationen med en journalist är precis som en affärsrelation. I en god sådan litar man på varandra, och man kan göra upp så att båda parter blir nöjda. Men i bakgrunden lurar det faktum att ni per definition har olika intressen. Glöm aldrig bort det.

Få fram ditt budskap
Visst ska du svara på journalistens frågor, men passa på att förmedla vad du har att säga. Öva på att brygga över från svar till budskap.

Tala till målgruppen
Tänk på vilken journalistens målgrupp är, och anpassa samtalet och informationen efter den. Tala enkelt och använd inte fackuttryck, eller förklara dem noga om de måste användas.

När börjar och slutar en intervju?
Intervjun börjar redan när du på mail svarar på reporterns intervjuförfrågan. Den är inte över förrän texten är publicerad eller inslaget är sänt. En reporter får ofta den intressantaste informationen när du tror att intervjun är över, eller inte ens har börjat…

Om det inte blev som du tänkt dig…
…så kanske du har missat följa någon av råden ovan. Därmed inte sagt att de är lätta att följa utan träning och erfarenhet. Tveka inte att be om hjälp om både utifrånperspektivet och med budskapsträning. Alla som blivit mästare på mediehantering har någon gång haft ett bollplank.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner