Tack till Almedalsveckan 2022

Tack till Almedalsveckan 2022

8 juli 2022 | Public Affairs

 

Almedalsveckan 2022 är nu över. Efter intensiva dagar fyllda med kunduppdrag, spännande seminarier och intressanta möten är det åter dags att samla tankarna. Aspekta har som vanligt varit på plats, nätverkat och följt diskussionerna inom en rad olika områden och branschfrågor. 

Det nya upplägget med en förkortad Almedalsvecka på fem dagar och två partiledartal dagligen, har varit framgångsrikt. Att Almedalsveckan tajtas till innebär att arenan är relevant och fylld av besökare under alla de fem dagar den pågår. 

Det kan också konstateras att årets arrangerade seminarier har genomförts med en mycket hög kvalité då relevanta och intressanta paneldeltagare medverkat från såväl näringsliv, branschföreträdare, politik och akademi. Det faktum att antalet arrangerade seminarium nästan har halverats från Almedalens peak 2018, med cirka 4 300 seminarium till årets cirka 2 100 arrangemang, innebär att seminarierna är välfyllda med intresserade lyssnare som tenderar att faktiskt stanna under seminariet för att lyssna. Så har fallet inte alltid varit.

I skuggan av det ofattbara våldsdådet som hände, är demokrativeckan än viktigare att värna. Almedalens öppna och tillgängliga format som skapar möjligheter till de såväl planerade som spontana mötena mellan makthavare, näringsliv, akademi och civilsamhälle är unikt, viktigt och gör skillnad.

Så, tack Almedalsveckan 2022, som har levererat utöver förväntan. Årets Almedalen har påmint oss alla om betydelsen av ett öppet och tillgängligt samtalsklimat och vi har fått en förnyad injektion av glädje att blicka framåt till Almedalen 2023.  

Är ni nyfikna på en fördjupad sammanfattning över Almedalsveckan 2022 och på vilket sätt ni kan engagerar er själva i samhällsdebatten framåt? Hör då av er till oss på Aspekta. Vi berättar gärna mer hur vi kan bistå utifrån era specifika behov.

Vill du veta mer om hur du kan delta i samhällsdebatten? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner

Relaterade inlägg

Påverkansarbete i ett förändrat landskap

Påverkansarbete i ett förändrat landskap

Hur ser rådande klimat ut för samhällsdebatt och ens möjlighet att påverka i viktiga samhällsfrågor? Det är en rimlig fråga att ställa sig nu när de naturliga mötesarenorna blir digitala och de flesta makthavare och beslutsfattare har fokus på att hantera olika...

läs mer
Att ta beslut och informera på rätt grunder

Att ta beslut och informera på rätt grunder

Vi vet det alla – hur viktigt det är att fatta beslut och informera på rätt grunder. Särskilt med hänsyn till de föränderliga och oroliga tider vi just nu lever i. En tid då faktabaserad information och välgrundade beslut hindrar rykten och felaktigheter från att...

läs mer