Stärkt förtroendekapital med hjälp av engagemang och ställningstaganden

På årets internationella branschträff för PR-branschen, ICCO Global Summit i Dublin 4-5 okt, är det framförallt ett ord som frekvent återkommer bland föredragshållare och i diskussioner – Förtroende (Trust). Förtroende för verksamheter och varumärken, förtroende för talespersoner och förtroende för ledare.

Paneler med representanter för PR-branschen, såväl som kunder som tillfrågats i internationella konsumentundersökningar, är eniga i att förtroende är det som skapar framgång i en digital värld med ett överflöd av information och fake news i växande omfattning. En värld där kunder men även medarbetare är mindre lojala och mer benägna att byta från ett varumärke till ett annat.

Hur skapar man då förtroende för verksamheten? Nyckelorden är syfte och relevans. Fler och fler konsumenter, men även medarbetare, efterfrågar samhällsengagerade varumärken och talespersoner som vågar ta ställning och bidra till utvecklingen. Enligt en undersökning som den globala PR-koncernen Edelman har genomfört är värderingsbaserade köp idag vanligare än köp baserade på andra aspekter. Hela 64 % av de tillfrågade konsumenterna anger att de baserar sina köp på värderingar.

Skapa förtroende och bygga förtroendekapital för en verksamhet eller ett varumärke är i högsta grad en ledningsfråga. Undersökningen visar att 68 % medarbetare anser att VDs viktigaste uppgift är att säkerställa att företaget åtnjuter omvärldens förtroende, vilket är fler än de som anser att VDs viktigaste roll är att skapa lönsamhet, 60 %.

Men att engagera sig i omvärlden och vara tydlig med verksamhetens och varumärkets värderingar måste göras på rätt sätt. Vi har summerat några handfasta råd som är viktiga att ta hänsyn till för att skapa framgång i arbetet med att stärka verksamhetens förtroendekapital.

  • Utgå alltid från verksamhetens kärnvärden – Nikes, av många kritiserade, reklam med frontfiguren Colin Kaepernick ökade företagets försäljning med 31 % bara under den första veckan den publicerades. Nike lyckas med den här typen av ställningstaganden för att de har en historia av att engagera sig i olika frågor och för att de känner sin målgrupp och vet att den attraheras av kontroversiella ställningstaganden.
  • Känn din målgrupp och vad som engagerar dem! – En av föredragshållarna på konferensen ger rådet att Think human, vilket betyder ”Think, talk and act in a way that engages your audiences’ core needs, values and wants.”
  • Samarbeta med andra verksamheter och organisationer som har samma ambitioner i sitt omvärldsengagemang – det stärker trovärdigheten men även den faktiska effekten av engagemanget.
  • Agera och kommunicera ditt engagemang och var konsekvent – om engagemanget och ställningstagandena är i linje med företagets kärnvärden och din målgrupps värderingar våga tro på det även om du inte kommer bli älskad av alla.

Om du har funderingar kring hur du kan arbeta och kommunicera för att stärka förtroendet för din verksamhet så tveka inte att kontakta oss på Aspekta.