Sociala mediers svårnavigerade landskap kräver en tydlig strategi

Sociala mediers svårnavigerade landskap kräver en tydlig strategi

11 november 2022 | Corporate Communication

LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, TikTok, Twitch, Reddit – dagens sociala medielandskap är ett hav av möjligheter minst sagt. Men frågan är – hur vet företag var varumärket ska befinna sig? Behöver vi vara överallt? I detta blogginlägg delar vi med oss av fyra moment du bör ta i beaktande för att lyckas med din digitala kommunikation. 

I dagens föränderliga omvärld med en kontinuerlig ström av nya sociala plattformar gäller det att vara snabbfotad för att parera användarvanor. Rädslan för att missa tåget eller för att ses som omodern kan lätt resultera i att ett företag hastigt kastar sig ut på en ny social plattform. Lika sannolikt är det att många avstår från att synas på en ny plattform på grund av förutfattade meningar. Att välja vilka kanaler varumärket ska befinna sig på bör varken baseras på rädsla, magkänsla eller nyhetens behag. Det bör baseras på konkret data och en strategisk kartläggning av målgrupper och användarundersökningar.

Idag finns det mängder med information om våra internetvanor. Information som går utmärkt att använda som beslutsunderlag. Den ger oss viktiga insikter om målgrupper och är oftast gratis och enkel att tillgå. Men den visar också hur komplext det digitala landskapet är att navigera i. Ett uppskattat och välanvänt exempel på denna typ av information är den årliga rapporten från Internetstiftelsen ”Svenskarna och internet” som i år bland annat visar att:

  • Personer födda på 90-talet toppar listan (71%) över att följa varumärken eller företag på sociala medier, men förvånansvärt nog kommer 80-talisterna före dem som är födda på 00-talet.
  • När svenskarna använder LinkedIn brukar de ta del av flödet (69%), marknadsföra sitt professionella jag (31%) och att söka efter platsannonser (29%).
  • 90-talisterna använder både Facebook (84%) och Instagram (79%) minst en gång i veckan, följt utav fler äldre användare på Facebook respektive yngre på Instagram.

Internet och digitala kanaler är minst sagt en fantastisk möjlighet för företag att nå sina målgrupper. För att ett företag ska kunna säkerställa värdet i arbetet krävs dock avgränsningar och en tydlig digital strategi. Grundlig research och kartläggning är ett tidskrävande och omfattande arbete, men en förutsättning för framgång. För att öka era chanser att lyckas bör följande fyra moment tas i beaktande.

Målgruppsanalys
Börja med att identifiera era målgrupper eller utvärdera dem ni redan har definierat. Hur gamla är de? Vilka plattformar befinner de sig på och varför? När är de aktiva på plattformen? Vilken typ av innehåll engagerar dem? Hur ser deras köpresa ut? För att nå er målgrupp måste ni lära känna och förstå den.

Screening av nuläge
Se till att utvärdera nuvarande kanaler och hur väl de fungerar. Befinner sig er målgrupp på de här kanalerna? Vilken typ av innehåll publicerar ni? Hur ofta uppdateras kanalerna? Vilket innehåll får mest engagemang? Det handlar om att identifiera vad som funkar, inte funkar, saknas eller bör tas bort, för att sedan implementera insikterna i er strategi.

Digital kanalstrategi
För att sätta en digital strategi krävs det att de ovannämnda momenten tas i beaktande, sammanställs och presenteras med tydliga riktlinjer. Den digitala kanalstrategin ska ge svar på vilka kanaler ni ska finnas på, vilken typ av innehåll som ska publiceras samt hur ofta och när era kanaler ska uppdateras. Den klargör även vem som ansvarar för innehållet och vad ni vill uppnå.

Kontinuerlig utvärdering av digitala medier
Kontinuerlig utvärdering av er digitala mediestrategi är en viktig aspekt som säkerställer värdet i arbetet. Utvärdering kräver tydliga och mätbara mål och KPI:er, som till exempel antalet följare, views, likes, kommentarer eller intern och extern inläggsräckvidd. Genom detta kan ni följa hur ert innehåll på sociala medier presterar.

 

Vill du ha stöd och råd i arbetet med strategier för era sociala medier? Aspekta har lång erfarenhet av att skapa och implementera digitala kanalstrategier för flera olika förtag och industrier. Kontakta oss så kan vi hjälpa er!

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD, partner och konsult