Se upp med den röda tråden när allt fler får ordet i börsbolagens årsredovisningar

Se upp med den röda tråden när allt fler får ordet i börsbolagens årsredovisningar

25 september 2020 | Investor Relations

”VD har ordet” är en av de mest lästa delarna av en årsredovisning, troligtvis till och med den mest lästa. I år har vi på Aspekta som vanligt gått igenom de högst värderade börsnoterade bolagen i södra Sverige, i år 50 stycken, och noterat ett antal trender att ta med sig till 2020 års produktion.

En intressant trend är att det inte bara är VD som har ordet, utan att allt fler bolag släpper fram andra funktioner som får berätta om bolaget utifrån sina ansvarsområden. Att styrelseordföranden har en inledningstext till Bolagsstyrningsrapporten är idag relativt vanligt bland börsbolag. Allt fler bolag ger även CFO möjlighet att berätta om bolagets finansiella situation.

I år har flera av de 50 bolag som Aspekta tittat på även låtit många andra funktioner synas i årsredovisningarna. Ett intressant exempel på det är IT-bolaget HMS Networks i Halmstad som skapat temat ”Mitt perspektiv”, under vilket ett flertal personer kort berättar om sin syn på en utvald del av bolaget, allt från VD till produktchefer.

Ett annat bolag som låter flera komma till tals är Malmöbaserade Beijer Electronics. Bolaget är uppdelat i tre affärsområden och varje affärsområde berättar på ett uppslag om utvecklingen under 2019. Chefen för respektive affärsområde finns på bild och ger sin syn på marknaden. Dessutom presenteras hela ledningen för respektive affärsområde på samma sida som där koncernledningen presenteras, ett ovanligt och intressant grepp.

Även Trelleborg bör nämnas när det gäller att släppa ordet fritt bland ledningsgruppens medlemmar. I år är deras VD-ord sex sidor, vilket är ovanligt långt. CFO intervjuas på en sida kring bolagets finansiella situation och ordföranden har en inledande text till Bolagsstyrningsrapporten. Utöver det finns affärsområdescheferna med på bild och beskriver utvecklingen i de olika affärsområdena.

Att låta fler än VD, ordföranden och CFO ha ordet är bra tycker vi – det ger en bredare och mer spännande bild av bolaget. Det är alltid mer intressant att läsa om människor av kött och blod än bara siffror och facktermer. Men det är inte helt okomplicerat. För ett drygt decennium sedan såg vi samma trend, men det stramades åt och snart var det återigen bara VD som hade ordet. Orsaken var att det blev för många olika röster som beskrev samma sak, och när flera personer ska göra det är det lätt att man strävar efter att skapa en onödig variation i texten, man beskriver helt enkelt samma sak på olika sätt. Det riskerar att skapa en osäkerhet hos läsaren, vilket gör att man kan tappa den röda tråden.

Vill du veta mer hur du på ett smart sätt kan låta fler komma till tals i årsredovisningen är du välkommen att höra av dig. Om du missade vårt webinar om trender i noterade bolags årsredovisningar, kan du se det i efterhand här på Aspektas Facebook Live.