Så blir din årsredovisning bättre än genomsnittet

Så blir din årsredovisning bättre än genomsnittet

17 september 2019 | Investor Relations

En bra årsredovisning skapar intresse för och kunskap om bolaget både hos nya och befintliga investerare. Aspekta har för åttonde gången genomfört en trendstudie av de 25 högst värderade skånska börsbolagens årsredovisningar. Här är våra viktigaste rekommendationer:

VD har ordet
Ett bra VD-ord blickar inte bara bakåt över året som har varit, utan även framåt. Det betyder inte att prognoser eller löften om framtiden framåt ska utlovas. Däremot kan VD-ordet vara en bra möjlighet att kommentera bolagets omvärld och vad ni gör för att tackla utmaningar som ni ser utifrån era långsiktiga målsättningar. Kom ihåg att öppenhet skapar förtroende.

Infografik säger mer
Bra infografik säger mer än tusen ord. Det är förvånansvärt få av de 25 börsbolag som vi har tittat på som är duktiga på detta. Infografik ska inte ersätta all text men det är ett utmärkt komplement som till exempel kan förklara en komplex produkt, en lång logistikkedja, produktionsprocess eller varför inte beskriva hur ni arbetar med hållbarhet i alla led?

Hållbarhet
Hållbarhet är utan tvekan ett av de viktigaste avsnitten att belysa i årsredovisningen oavsett bransch. Det är också ett område som gör många osäkra. Alla företag kan bidra till en bättre omvärld och många av era intressenter vill veta vad just ni gör. Beroende på ert bolags storlek kan ni välja att tillämpa GRI fullt ut och arbeta med utvalda FN-mål från Agenda 2030. Mindre bolag har större frihet men bör istället inspireras av målen! Oavsett ska ni tänka på att vara pedagogiska och tydligt vägleda läsaren till de olika hållbarhetsdelarna.

Berätta er story
Sist men inte minst – prata med era anställda, kunder och leverantörer. Använd färska exempel och case från vad ni har arbetat med under året. Berättelser gör er årsredovisning levande, personlig och roligare att läsa. Glöm inte att årsredovisningen är utmärkt material, som med rätt förberedelser, kan stärka er finansiella kommunikation och ert varumärke.