Påverkansarbete i ett förändrat landskap

Påverkansarbete i ett förändrat landskap

31 mars 2021 | Public Affairs

Hur ser rådande klimat ut för samhällsdebatt och ens möjlighet att påverka i viktiga samhällsfrågor? Det är en rimlig fråga att ställa sig nu när de naturliga mötesarenorna blir digitala och de flesta makthavare och beslutsfattare har fokus på att hantera olika samhälls- och ekonomiska konsekvenser i kölvattnet av covid-19 pandemin.

SVERIGES STÖRSTA ARENA KORTAS NER OCH BLIR DIGITAL
Efter att ha ställts in 2020 är Almedalsveckan tillbaka i sommar i ett förkortat och digitalt format. Almedalen blir i huvudsak ett digitalt arrangemang, med webbsända evenemang som samlas under paraplyet Almedalen Play. Almedalsveckan är dessutom kraftigt komprimerad och är i år ett fyradagars arrangemang, mot tidigare åtta dagar. Det innebär att partierna nu får dela på dagarna och partiledartalen hålls klockan 11 och 19 varje dag. Först ut söndagen den 4:e juli är V och KD, måndagen den 5:e juli är det L och SD, tisdagen den 6:e juli C och MP och sista dagen, onsdagen den 7:e juli, är det S och M. 

ALMEDALEN SOM SAMLANDE PUNKT
Almedalen har historiskt sett varit en nationell samlande arena. Det har varit den naturliga mötesplatsen för utbyte, dialog och oväntade möten och har rymt en stor bredd av aktörer, organisationer, branscher, politiker och media i en dynamisk mix. I det vakuum som uppstod förra sommaren dök det upp nya initiativ. I Skåne tog Altitude Meetings taktpinnen och arrangerade #iställetföralmedalen, ett samlande initiativ med värdskap för digitala arrangemang. Det fanns också en mängd olika branschinitiativ, där till exempel Boinstitutet samlade halva bygg- och fastighetsbranschen, och lite till, under tre digitala dagar. När mycket nu ryms under Almedalsveckans paraply blir det mer fokuserat igen, det blir enklare för deltagarna att hitta, lyssna och delta i, när allt är samlat i ett forum. 

VRID FÖRVÄNTANSBILDEN
De informella mötena, slumpartade eller inte, går förstås förlorade digitalt. Men det man förlorar på gungorna kan man ta igen på karusellerna. Den publik som följer de olika arrangemangen via sina datorer är avgjort intresserad, och det som skapas för en digital kontext har bättre möjligheter att kunna leva vidare och användas i flera sammanhang året runt. Region Gotland, värdar för Almedalen, menar också att tillgängligheten ökar och att en digital arena öppnar dörrar att nå nya målgrupper.  Det innebär att påverkansarbetet behöver sättas i ljuset av att landskapet är förändrat. Det gör det naturligt att se Almedalen som ett nedslag i ett ständigt pågående arbete för att driva sin fråga, istället för att se det som en isolerad vecka på året. 

VÅRA 10 BÄSTA TIPS
För dig som vill veta mer om hur du ska navigera i ett nytt landskap för att synas och höras i samhällsdebatten kommer vi under april dela med oss av våra 10 bästa tips till dig som vill skapa förändring och förflytta en position i en fråga. Stay tuned på Aspektas digitala och sociala kanaler, det kommer mer från oss. 

Kan du inte vänta, är du självklart välkommen att kontakta oss redan idag. Aspekta har under många år hjälp uppdragsgivare inom Public Affairs och har agerat strategiska partners och utförare av ett antal tjänster inom området. Det kan vara strategier och analyser, handlingsplaner och förberedelser för att ni ska få ut det mesta av ert engagemang, oavsett arena och aktivitet.