Oro för snedsteg borde inte tysta hållbarhetskommunikationen

Oro för snedsteg borde inte tysta hållbarhetskommunikationen

1 november 2022 | Corporate Communication

Klimatsmart, netto noll, grön, cirkulär, förnybar… Vi på Aspekta är väl medvetna om den snåriga djungel av begrepp som företag står inför när man som bolag ska kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Och givet att hela 85% av alla hållbarhetspåståenden i marknadsföringskommunikation som anmäls till Reklamombudsmannen också fälls, är det lätt att förstå att organisationer blir ängsliga – och undviker att kommunicera av oro för att göra fel.

Samtidigt finns en fara i att inte kommunicera alls med sina intressenter. Företaget eller organisationen förlorar en möjlighet att bygga upp förtroendekapital. Ett förtroendekapital som kan komma väl till pass om man någon gång skulle hamna snett. Det finns alltså mycket att vinna på att våga, men också några viktiga verktyg att ta till för att minimera risken att kommunikationen misstolkas. Reklamombudsmannen pekar på vikten av att undvika vaga begrepp, att bygga sitt eget förhållningssätt till de begrepp företaget vill använda (avgränsa) och säkerställa att det finns bevis för att de påståenden som kommuniceras är sanningsenliga.

På Aspekta arbetar vi enligt samma princip, men utgår från en än mer fördjupad modell för att säkerställa korrekt, förtroendebyggande och värdeskapande hållbarhetskommunikation till utvalda intressentgrupper.

 1. Börja med en självrannsakan
  Stämmer kommunikationen överens med verksamhetens faktiska beteende? Har vi bevis för det vi vill påstå att vi gör eller bidrar till? Behöver vi avgränsa oss på något sätt? Tål kommunikationen att granskas?
 2. Hitta en röst och kontext
  Berätta hur allt hänger samman och vad ert hållbarhetsarbete bygger på.
 3. Utgå från mottagarens perspektiv
  Klargör vem målgruppen är och fokusera på att beskriva och bevisa dina påståenden. Förståelse bygger förtroende.
 4. Engagera – snarare än rapportera.
  Data kan bygga bevis och skapa förståelse, men det driver inte engagemang i sig själv.
 5. Var ödmjuk och transparent
  Genom att vara öppen med utmaningar och svårigheter minskar risken för skönmålning. Var noga med att beskriva hur ni hanterar dessa utmaningar.

Vill du ha stöd och rådgivning kring ditt bolags hållbarhetskommunikation, hör av dig till oss!

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Parter & Konsult inom hållbarhetskommunikation

Sara Lindblad

Sara Lindblad

Konsult inom hållbarhetskommunikation