Oheliga allianser, politiska vildar och osexiga surdegar – lokala trender i det politiska landskapet

Månadens lästips är utan tvivel rapporten Snabbtänkt – reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, ett unikt forskningssamarbete där närmare 100 forskare bidrar med 80 texter som analyserar och reflekterar över årets val och valrörelse. Aspekta har läst rapporten och fastnat för ett par insikter med betydelse för lokalt och regionalt beslutsfattande.

  • Antalet partier i svenska kommunfullmäktigen har ökat dramatiskt. På sjuttiotalet var det vanligt att det bara fanns fyra-fem partier i fullmäktige. Det var sällsynt att åtta partier fanns representerade. Efter valet 2014, fanns åtta eller fler partier representerade i 221 av kommunerna. Efter 2018 års val, då många lokala partier vuxit sig starka, ser trenden knappast ut att avta.
  • Vi ser ut att gå mot ett rekord i: minoritetsstyren, blocköverskridande koalitioner, tungan på vågen-partier som får nyckelroller och antal politiska vildar i de svenska kommunerna. Inte sällan fattas beslut om stora frågor, undantagsvis till och med budgeten, där partierna som står bakom är en annan konstellation än den styrande koalitionen.
  • Hört talas om den nya vallagen från 2015, som aktualiserats i detta val? Den innebär bland annat införandet av en fast småpartispärr på 2 procent i kommuner med 1 valkrets och 3 procent i kommuner i de med flera valkretsar. Sammanfattningsvis ger lagen en större samstämmighet mellan röstfördelningen och mandatfördelningen i riksdags- och kommunvalen, vilket gynnar mindre partier.
  • Att sova med fienden – leder det till belöning eller bestraffning? Socialdemokrater och moderater har i modern svensk politisk historia utmålats som svensk politiks huvudmotståndare. Däremot är det inte helt ovanligt att dessa partier samarbetar lokalt. Svaret på den inledande frågan är ja, i viss mån, men det gäller främst socialdemokrater. Moderata väljare verkar ha mer överseende med en ohelig allians. Det har också visat sig att de två partierna i många fall valt att lägga de mest ideologiskt kontroversiella frågorna åt sidan och koncentrera sig på osexiga surdegar som översiktsplaner, näringslivsutveckling, bostadsbyggande och framtidssäkra VA-system.
  • På vilket sätt kommer landstings-/regionpolitiker att förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonalen? Hur kan kommunerna se till att innehållet i läraryrket återfår den attraktivitet som den en gång hade? I en valrörelse som kretsat kring regeringsfrågan och vem som tar vem har utrymmet för sakfrågor på den politiska dagordningen blivit trångt. Nyckelfrågor som styrningen av den statliga och kommunala verksamheten, och därmed centrala samhällsfunktioner, blev hängande i luften. Det återstår att se om frågan om t.ex. bristyrkena får ett uppsving denna mandatperiod.

Har du funderingar på hur din verksamhet påverkas av det nya politiska läget? Läs gärna mer om vad Aspekta kan erbjuda och ta kontakt med oss.