Nyttja kraften i er års- och hållbarhetsredovisning – hela året

Nyttja kraften i er års- och hållbarhetsredovisning – hela året

2 mars 2023 | Corporate Communication

Att ta fram en års- och hållbarhetsredovisning kan upplevas som ett nödvändigt ont och ta för mycket tid i anspråk. Men resonera så här i stället – det är en investering. Här ger vi er de bästa argumenten.

Informationen som förmedlas i en års- och hållbarhetsredovisning är ofta mycket omsorgsfullt utvald, balanserad och väl underbyggd med fakta och data med målgruppens förkunskaper och intressen i fokus. Det innebär att er redovisning är ett kraftfullt kommunikativt verktyg, som förtjänar mer än att bli ett historiskt dokument som samlar damm på en hylla.

En års- och hållbarhetsredovisning är en rapport som ger er värdefull skriftlig sammanställning med budskap om bolagets målsättningar, verksamhet och arbete som kan användas långsiktigt i er kommunikation. Innehållet är en källa i er kommunikation som bidrar till att skapa förtroende och öka kännedom om era ambitioner och resultat under lång tid framåt.

I den externa kommunikationen

För att maximera effekten av er investering i nedlagt arbete och resurser kan innehållet och viktiga budskap planeras, paketeras och presenteras i er externa kommunikation löpande under året.

Baserat på olika målgrupper och önskat resultat kan innehållet i en års- och hållbarhetsredovisning används på en mängd olika sätt och anpassas till olika format och kanaler. Några exempel är:

  • VD-ordet kan fungera som talmanus för en film riktad till investerare, där VD presenterar bolagets viktigaste framgångar och strategiska riktning under de kommande åren.
  • Rapportens avsnitt om medarbetarna kan anpassas och användas på er webb som del i att stärka arbetsgivarvarumärket och locka framtida talanger.
  • Kärnfulla data kring hållbarhetsarbetet kan göras om till infografiker och ingå i bolagspresentationen vid säljmöten.
  • Genomförda projekt kan kombineras med uttalanden från medarbetare, vilket bidrar till att öka kännedom om ert pågående arbete. Detta kan publiceras som enskilda enheter på såväl er webb som i era sociala kanaler.

För ökad kännedom och engagemang internt

Er års- och hållbarhetsredovisning kan också skapa internt engagemang och ökad kännedom om ni kommunicerar och förankrar innehållet med era medarbetare.

Processen med att ta fram en redovisning är ofta summan av flera medarbetares engagemang och delaktighet. Att informationen kommer från olika delar av organisationen bidrar till att en bred och mångfacetterad bild tecknas av bolaget. I redovisningen beskrivs visioner, mål och årets utfall för första gången i samma kontext och den sammanställda helheten kan innebära att ny information och fakta framkommer, även för bolagets ledare och anställda.

Så nyttja kraften i er års- och hållbarhetsrapport också internt för ökad kännedom och för att bygga stolthet och ge inspiration till era medarbetare.

Era kommunikationspartners över tid

Hos Aspekta finns experter inom såväl hållbarhet som finansiell och digital kommunikation. Kontakta oss om du vill veta mer om hur ni kan ta fram värdeskapande kommunikation med utgångspunkt i ert bolags års- och hållbarhetsredovisning. 

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta Philip Tönning eller Jonas Årefors:

Philip Tønning

Philip Tønning

Konsult

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult