Nya digitala arenor för fortsatt samhällsdebatt

Nya digitala arenor för fortsatt samhällsdebatt

21 april 2020 | Public Affairs

När Almedalsveckan 2020 ställdes in kom det inte som en överraskning. Det var ett ansvarsfullt beslut av huvudarrangörerna och Sveriges åtta riksdagspartier.

Att regioner och kommuner ska prioritera och fokusera på Almedalen under rådande Covid-19 pandemi och dess verkningar på samhället kan idag inte motiveras. Det är heller inte möjligt utifrån rådande riktlinjer för att minimera smittrisken i samhället.

Men samhällsdebatten och de politiska samtalen behöver fortsätta. Kanske är de än mer viktiga idag då vi står inför så många samhällsutmaningar vi aldrig tidigare har behövt förhålla oss till. Konsekvenserna av pandemin slår hårt mot de flesta näringar och berör på olika sätt alla nivåer i samhället.

Nya initiativ med digitala arenor
Kärnan under Almedalsveckan är mötet mellan politik, myndigheter, näringsliv och det civila samhället. Detta möte kan ju fortfarande ske, men i andra forum och former. Det handlar helt enkelt att ställa om, istället för att ställa in.

Vi ser en mängd spännande initiativ som tas av olika aktörer runt om i Skåne, t ex Altitude Meetings på Studio i Malmö som har den digitala infrastrukturen och kunskapen som behövs för att snabbt ställa om och erbjuda en ny digital arena för spännande möten. Och det finns också fler intressanta alternativ på nationell nivå, t ex Boinstitutet som arrangerar ett digitalt Almedalen med tema bostad.

Aspekta som kommunikationspartner
Samhällsdebatten fortsätter men i en annan form. Näringslivets behov av att sätta ljuset på en fråga och skapa debatt utifrån branschspecifika utmaningar som har uppstått är stort. Med Aspektas mångåriga erfarenheter av påverkansarbete och arbete med Almedalsarenan och Öresundshuset är vi en naturlig samarbetspartner som kan hjälpa er vidare. Vi har koll på de nya initiativen som poppar upp och kan hjälpa er vidare i arbetet att göra er röst hörd med vassa budskap i en digital samhällsdebatt.