Ledningsstöd och strategi vid förändringar

Vi hjälper dig att identifiera komplexa kommunikationsbehov och skapa ett ramverk vid förändringar

Organisationers behov av förändringar ökar i en snabbt föränderlig värld. Förändringarna kan till exempel föranledas av geografisk omlokalisering av verksamheter, organisationsförändringar, digitaliseringsprojekt eller implementering av ny strategi. Men förändringarna kan också uppstå mer kortsiktigt och föranledas av förändringar på chefs- eller ledningsnivå, organisatorisk suboptimering och interna kriser.

Oavsett anledning skapar förändringar kommunikativa behov som är komplexa och där flera perspektiv och målgrupper behöver belysas tidigt i processen.

Aspekta kan bidra med att skapa förutsättningar för öppen och tydlig kommunikation, såväl internt som externt. Detta i syfte att öka det interna engagemanget och minska risken för oro och konflikter samt att skapa kännedom, förståelse och vårda företagets rykte och varumärke i omvärlden. Proaktiva planerade kommunikationsinsatser är ofta nyckeln till en lyckad förändring där medarbetare och andra intressenter förstår, accepterar och engagerar sig i förändringen.

Varför är det viktigt?

 • Det skapar en tydlig bild av organisationens kommunikativa behov
 • Det skapar rätt förutsättningar till ledning och chefer att kommunicera på ett enhetligt och planerat sätt
 • Det bidrar till att öka kännedom, engagemang och delaktighet internt
 • Det minskar risken för oro och spekulationer
 • Det bidrar till att vårda företagets rykte och varumärke till medarbetare och externa målgrupper

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med?

 • Tydliggöra syfte och målbild för kommunikationen
 • Identifiera interna och externa målgrupper och deras respektive behov
 • Strategi med aktivitetsplan utifrån förändringens olika faser
 • Identifiera kommunikativa risker utifrån förändringen ur ett medialt- och omvärldsperspektiv
 • Övergripande narrativ och budskap
 • Förbereda och träna talespersoner inför potentiella interna och externa framträdanden
 • Utbilda chefer eller andra företrädare i kommunikativt ledarskap

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner

Emil Eriksson

Emil Eriksson

Konsult och partner