Lär dig att hantera kurspåverkande information

Misstänkta insiderbrott blir allt vanligare bland svenska börsbolag och trots införandet av en skarpare lagstiftning mot marknadsmissbruk (MAR) ökar anmälningarna. Nasdaq, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten arbetar aktivt för att stävja utvecklingen och tunga böter väntar vid en fällande dom. Bidrar möjligtvis en växande osäkerhet om reglerna kring kurspåverkande information till utvecklingen?  

Anmälningarna ökar
Enligt färsk statistik från Finansinspektionen, som bland annat övervakar att marknaden följer MAR, har hittills 100 anmälningar inkommit i år om misstänkt insiderhandel. Förra året kom det totalt in 368 anmälningar, en rejäl ökning jämfört med 218 under 2016. Det kan bero på att införandet av MAR satte frågan på agendan. Dessutom har handelsplattformar, som Nasdaq, blivit allt bättre på att tidigt uppmärksamma felaktigheter.

De senaste årens högkonjunktur tillsammans med god tillgång på riskvilligt kapital har inneburit att allt fler bolag valt att börsnotera sig – ibland kanske för tidigt. En för tidig introduktion kan resultera i en snabbt sjunkande eller volatil kurs, men också i bristande hantering av insidersituationer vid affärer eller förvärv på grund av generellt låg börserfarenhet bland nyckelpersoner (även om Nasdaq har minimumkrav).

Tre tips om kurspåverkande information:

  • Nyckelpersoner som sitter på kurspåverkande information behöver ha full kontroll på börsens insiderregler, IR-verktyg och en tydlig ansvarsfördelning.
  • Insiderlogg behöver upprättas för de som blir insynspersoner i samband med väsentliga händelser. Vid exempelvis uppskjutet offentliggörande är det viktigt att allt dokumenteras och att Finansinspektionen meddelas direkt när det blir publikt.
  • Säkerställ tydliga och förankrade policys som ger samtliga anställda en övergripande kunskap om vad det innebär att arbeta i ett börsnoterat bolag. Alla är ambassadörer.

Med en långsiktig kommunikationsstrategi och policys med tydlig ansvarsfördelning har bolaget en stabil grund för att bygga långsiktiga, trovärdiga relationer.

Vill du lära dig mer om IR och kurspåverkande information?
Aspekta anordnar utbildningen IR i praktiken fredagen den 31 augusti. Utbildningen reder ut utmaningarna och fallgroparna på vägen mot goda relationer med såväl investerare som det moderna medielandskapet.

För mer information och anmälan, läs mer på anmälningssidan för IR i praktiken.