Kris och lågkonjunktur – vad väntar runt hörnet 2020?

Kris och lågkonjunktur – vad väntar runt hörnet 2020?

4 november 2019 | Corporate Communication

Osäkerheten om vad framtiden för med sig är stor. Att vara väl förberedd minskar sannolikheten för allvarliga felsteg vid oväntade händelser som annars riskerar att urholka förtroendekapitalet. Det handlar om att förutse, förebygga och förbereda verksamheten – och att träna för det oväntade. Aspekta har en väl utvecklad metodik.

 INVENTERA

De flesta organisationer är förberedda på olyckor och skador. Färre har brett inventerat alla möjliga riskscenarier de kan möta, inklusive sådana som utmanar förtroendet och inte materiella värden. Aspekta har utvecklat en metodik där alla tänkbara risker inventeras och värderas utifrån sannolikheten att de inträffar, den möjliga skadan och vilket ansvaret organisationen bär. Arbetssättet fungerar likaväl inför ledningens årliga krisövningsom för att öka beredskapen inför viktiga beslut om förändringar.

 FÖRBERED

Det är inte hur krisen uppstod utan hur den hanteras som avgör eftermälet. Genom att förbereda organisationen på de allvarligaste riskscenarierna minskar sannolikheten för misstag som urholkar förtroendekapitalet. Aspekta utarbetar kort strategi för hanteringen av de allvarligaste scenarierna tillsammans med svar på de frågor som förväntas dyka upp. Det bidrar till ökad beredskap och större intern samstämmighet.

 TRÄNA

Ingen blir bra utan träning. Att öva organisationen i att möta kriser och kommunicera i tuffare situationer stärker förmågan och ökar förståelsen för vad som krävs i skarpt läge. Rätt genomförd kan träningen fungera som genrep inför större förändringar. Aspekta har stor vana av budskaps- och medieträningar, utbildning i kritikhantering i sociala media, liksom av större scenariobaserade kriskommunikationsövningar.
Kontakta Aspekta för ett förutsättningslöst möte om hur vi kan bistå med ökad kommunikativ beredskap.