Kostar oftast mer än vad det smakar – hög tid att se över den digitala närvaron!

Kostar oftast mer än vad det smakar – hög tid att se över den digitala närvaron!

11 maj 2023 | Corporate Communication

Ända sedan organisationer och företag började ta sociala medier på allvar har det existerat en föreställning om att ”more is more” – du ska finnas och synas på så många plattformar som möjligt. Att kalla den senaste tidens förändringar och avhopp från sociala plattformar för en digital renässans kanske är överdrivet. Däremot ger det en signal om att tiden är inne att utvärdera och se över den digitala närvaron.

Att fler och fler väljer att lämna Twitter sedan mediejätten beslutade sig för att ta betalt för verifieringar är endast en milstolpe i en trend som pågått under en längre period. Under det senaste året har Socialdemokraterna lämnat Twitter, NRK lämnat Facebook och SVT har stängt av sina kommentarsfält.

Det anmärkningsvärda är inte förändringen per se utan själva motiveringen. Samtliga aktörer pekar ut att lågt engagemang, föraktfulla kommentarsfält och brist på resurser ligger till grund för beslutet. De gemensamma dragen i motiveringarna tyder på att den bästa praxisen kring digital närvaro är i förändring och att flera storföretag riktar in sig på färre plattformar i syfte att maximera sin närvaro och bygga starkare band med ”rätt” målgrupp.

Vi på Aspekta är övertygade om att företag som ägnar sig åt noggrant utvalda kommunikationsinsatser på färre plattformar åtnjuter större framgång än företag som ägnar sig åt massproducerat innehåll på flera. I tider där det är svårt att veta vilken riktning som är bäst vill vi tipsa om tre frågor som är nyttiga att reflektera kring.

Vilken målgrupp ska vi nå ut till?
Ringa in vilken målgrupp som är prioritera och hur deras medievanor ser ut. Vilka plattformar är de främst aktiva på?

Hur mycket tid kan vi lägga på vår digitala närvaro?
Många storföretag som nyligen gjort avkall på sin digitala spännvidd har hänvisat till resursbrist och omprioriteringar. Att upprätthålla en effektiv närvaro är resurskrävande och tillräckligt med tid bör avsättas därefter.

Vad vill vi uppnå med vår digitala närvaro?
Är målet att endast informera om verksamhetens existens eller är syftet att bygga starka band med specifika målgrupper? Svaret på denna fråga är avgörande för hur er digitala strategi bör utformas.

Vill du ha stöd och rådgivning kring hur du planerar din digitala närvaro på bästa sätt? Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra erbjudanden om att inventera, analysera och bygga upp en strategi för era digitala kanaler.