Klar med års- och hållbarhetsredovisning? Glöm inte bort att nyttja er skattkista!

Klar med års- och hållbarhetsredovisning? Glöm inte bort att nyttja er skattkista!

11 april 2024 | Hållbarhets­kommunikation, Investor Relations

Kanske tror ni att vi blivit vår-yra? Har vi inte precis avslutat en lång process med att samla information, skriva och sedan publicera bolagets års- och hållbarhetsredovisning? Vi på Aspekta menar att det är precis rätt läge att aktivera innehållet i rätt kanaler för att skapa genomslag bland era intressenter. Samtidigt, med processer och innehåll i färskt minne, se över redovisningens potential så att nästa blir än mer värdeskapande!

Att ta fram ett företags års- och hållbarhetsredovisning är för många en av de mest omfattande kommunikativa processer bolaget har. När den väl är publicerad kan vi förstå känslan att man helst vill stoppa undan den och återgå till det normala.

Men att packa ner redovisningen redan under andra kvartalet tror vi på Aspekta är ett misstag. Det är nu den kan skapa mest värde, både genom aktivering och genom reflektion kring förbättringspotential.

För det första – er redovisning är en skattkista av värdeskapande innehåll som bara väntar på att kommuniceras till era intressenter. Kärnmålgruppen, investerare, når ni genom den fulla redovisningen, men andra målgrupper, som nuvarande och potentiella medarbetare, kunder, leverantörer och samhället? Där kan det behövas en mer förfinad strategi för att plocka russinen ur kakan till respektive målgrupp.

Vi på Aspekta menar att andra kvartalet är som bäst lämpat för aktivering av den gamla, och reflektion kring den nya, års- och hållbarhetsredovisningen.

Dels blir redovisningen en tacksam kommunikativ motor under våren. Dels skapas ett perfekt och inspirerande arbetsunderlag för att minska startsträckan att köra igång med nästa årsredovisning efter semestern.

För det andra – det är med processen färskt i minne som vi har bäst förutsättningar att utvärdera den. Att göra det i direkt anslutning till publiceringen ger också det största tidsutrymmet för att arbeta med förbättringar fram till nästa års redovisning.

  • Följer redovisningen en logisk röd tråd för en utomstående?
  • Är innehållet tydligt och skrivet i rätt tonalitet?
  • Inbjuder redovisningen till läsning?
  • Är vi nöjda med bild, form, färg och infografik?
  • Behöver vi se över våra processer för att få fram rätt innehåll i rätt tid?

Vill du ha Aspektas hjälp att aktivera och utvärdera er års- och hållbarhetsredovisning? Välkommen att höra av dig till oss!

 

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss: