Hållbarhetskommunikation – en lika delar intern som extern angelägenhet

Hållbarhetskommunikation – en lika delar intern som extern angelägenhet

17 oktober 2022 | Aspekta, Corporate Communication, Public Affairs

Att göra stora förändringar i bolag kan vara utmanande – inte minst när man ska bygga acceptans och engagemang hos den egna organisationen. Så även när det kommer till omställningen till en mer hållbar affärsverksamhet. Men hur ska man tänka och vad ska man göra för att få alla med på tåget?

Hållbarhetskommunikation har under lång tid varit central för företag av olika storlek och i olika branscher. Hur du bygger varumärke, lockar investerare, säljer produkter och tjänster och får tillgång till den bästa personalen knyts allt oftare till hur ett bolag lyckas med en trovärdig och relevant hållbarhetskommunikation. Men den externa kommunikationen kring hållbarhet är inte allt – även den interna kommunikationen, för att driva intern förändring och förflyttning, är minst lika angelägen.

Att ställa om till en mer hållbar affärsverksamhet är inget litet arbete och det kräver mycket resurser. Här är de egna anställda den kanske viktigaste resursen att få med sig på omställningsresan – men det gör man bara om förändringen känns relevant och meningsfull för en själv i den roll man innehar. Därför är den interna kommunikationen av stor vikt för företags möjligheter att ställa om.

Men hur gör man? Hur skapar man engagemang för en förändring?
Internt finns det framför allt fyra initiativ att beakta:

 1. Kommunicera bevis för att förändringen är nödvändig och sätt en målbild.
  Detta kan göras genom trend- och omvärldsanalyser, kundundersökningar mm som leder till en uppdaterad vision, mission och strategi.
 2. Bygg narrativet kring den nya gemensamma målbilden.
  Det kan vara klokt att involvera medarbetare från olika positioner för att ta fram och utveckla narrativet så att det blir relevant för alla berörda.
 3. Arbeta med löpande kommunikation över tid.
  Detta för att belysa att förändringen genomsyrar hela organisationen. Repetera nyckelbudskap, visa case och medarbetarintervjuer (ambassadörer) mm. Såklart i lämpliga kanaler!
 4. Lyft fram positiva effekter av förändringsarbetet.
  Har bolaget förbättrat sin ställning i olika rankingar, fått fler, nya investerare eller utmärkt sig på något annat sätt tack vare medarbetarnas engagemang? Detta för att förstärka medarbetarnas känsla av att insatserna gjort skillnad på riktigt.

  Vill du ha hjälp att stärka er internkommunikation för att driva omställningsarbete och förändring i bolaget? Tveka inte på att höra av dig till oss på Aspekta!

  Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

  Åsa Väärälä

  Åsa Väärälä

  Konsult

  079 106 56 12 
  Asa.Vaarala@aspekta.se

  Sara Lindblad

  Sara Lindblad

  Konsult