Hållbarhetsarbetet startar i en dubbel väsentlighetsanalys

13 maj 2024

Från och med 2025 gäller nya regler för hållbarhetsrapportering i EU. Formellt gäller kraven främst företag av en viss storlek, men konsekvenserna av CSRD och ESRS kommer på olika sätt beröra alla verksamheter inom en snar framtid. För att navigera bland kraven finns lyckligtvis den dubbla väsentlighetsanalysen – ett verktyg för att kunna förstå vad som är viktigast i hållbarhetsarbetet och hur företagets resurser kan göra störst nytta.

Att genomföra en dubbel väsentlighetsanalys är inte bara ett krav enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), utan också en viktig process och metod för företaget att hitta fokus i sitt hållbarhetsarbete. Som en central del av ESRS (European Sustainability Reporting Standards) är analysen obligatorisk för berörda företag, men det är inte säkert att alla kommer kunna utnyttja de strategiska möjligheterna som skapas.

Styrkan i analysen ligger i att företaget får både insikt i sin miljömässiga och sociala påverkan och hur detta i sin tur kan utsätta det för olika finansiella konsekvenser. Tillsammans ger perspektiven klarhet i vilka av ESRS-kraven som är aktuella för företaget och vad det bör arbeta med och rapportera på inom hållbarhetsområdet.

Men var ska verksamheter börja? Enligt ESRS finns en rekommenderad metodik och process som varje företag behöver hantera:

Analys av värdekedjan
Börja med att kartlägga er värdekedja. Vilka delsteg finns i er värdekedja uppströms och nedströms? Kan dessa klustras och bilda representativa grupper? Vilka intressenter kommer vi i nästa steg behöva kontakta, prata med och få input från vid respektive delsteg för att genomföra väsentlighetsanalysen?

Intressentdialog
Intressenternas syn på hållbarhetsarbetet är en viktig del av väsentlighetsanalysen. Men vem är viktig att kontakta och vilka frågor ska vi ställa? Hur samlar vi in informationen och hur ska den sedan hanteras?

Konsekventiell väsentlighetsanalys
Vilka hållbarhetsfrågor behöver vi ha koll på när det gäller hur vårt företag påverkar sin omvärld? Hur utbredd och betydelsefull är påverkan? Och vilka områden är viktiga för våra intressenter?

Finansiell väsentlighetsanalys
Hur kommer en fortsatt utveckling inom ett hållbarhetsområde påverka vårt företags möjlighet att bedriva affärer framöver – på både kort och lång sikt? Vilka möjligheter och risker finns kopplade till varje hållbarhetsfråga?

Dubbel väsentlighetsanalys
Inom vilka områden har vårt företag störst påverkan på omvärlden och inom vilka områden har omvärlden störst påverkan på företaget?

Det är viktigt att komma ihåg att en dubbel väsentlighetsanalys inte är en engångsinsats. Snarare rör det sig om en kontinuerlig process som företaget måste återkomma till regelbundet för att säkerställa att dess hållbarhetsstrategi fortsätter att vara relevant och effektiv över tiden. En lyckad strategi måste kunna anpassas efter en föränderlig värld, vilket gör att analysen kan komma att utökas och preciseras över tid och kanske inkludera fler – eller färre – väsentliga frågor.

Vi på Aspekta hjälper er gärna att ta er igenom processen för en dubbel väsentlighetsanalys. Så kan vi tillsammans säkerställa att ni får rätt fokus för ert hållbarhetsarbete och er rapportering i enlighet med CSRD.

 

Vill du veta mer om CSRD och hur det påverkar er? Varmt välkommen att kontakta oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner