Hållbarhet tar plats i delårsrapporterna

Hållbarhet tar plats i delårsrapporterna

30 juni 2020 | Corporate Communication, Investor Relations

Delårsrapporten är ett av de viktigaste verktygen för ett börsnoterat bolags kommunikation. Därför är det betydelsefullt att göra rapporten så kommunikativ som möjligt, inte bara redovisa enligt regelverk. Aspekta gick nyligen igenom ett 50-tal börsnoterade bolags delårsrapporter för årets första kvartal. Den mest intressanta trenden är hållbarhet.

Många bolag nämner inte ordet hållbarhet alls i sin rapport, men å andra sidan finns det flera bolag som rapporterar hållbarhet på ett lysande sätt, i första hand vill vi lyfta fram ICA och Axfood. ICA började publicera separata hållbarhetsrapporter per kvartal redan 2012 och den har successivt inkluderats i den ordinarie delårsrapporten.

Och trycket på att rapportera hållbarhet per kvartal ökar. Folksam, en stor aktör på Stockholmsbörsen, har nyligen börjat rapportera sitt hållbarhetsarbete per kvartal. Det gör bolagets dels för att visa hur det integrerar hållbarhetsarbetet i sina processer, men främst för att påverka portföljbolagen att bli mer transparenta. Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam, säger till Aktuell Hållbarhet:

”Som kapitalförvaltare behöver vi få adekvat rapportering på hållbarhetsdata, framför allt gällande koldioxid. Om vi kan visa att det går att redovisa hållbarhetsarbetet tydligare, och att detta är viktigt för värderingen av ett företag, så hoppas vi att kunna få med oss fler.”

Precis som vi på Aspekta konstaterar Aktuell Hållbarhet att få svenska företag redovisar sitt hållbarhetsarbete kvartalsvis, trots önskemål från investerare. Genom att bygga upp en transparent rapport för hållbarhet per kvartal menar vi att det finns möjlighet att ta en position som ett börsbolag med transparent rapportering.

Här är ett par tips utifrån vår granskning:

VD-ordet
Låt VD-ordet ta plats. Lägg in bilder från verksamheten, tabeller eller infografik som visar viktiga nyckeltal – men håll texten så kort som möjligt. Vi ser tendenser på att VD-orden börjar bli allt för ordrika.

Sträva efter att använda få siffror i själva texten i VD-ordet. Delårsrapporten i övrigt är ju är full av siffror kring omsättning, lönsamhet med mera. Peka istället på generella trender i omvärld och marknad och hur bolaget positionerar sig för att möta dessa. Bra exempel är Atrium Ljungberg och ICA Gruppen.

Längd och form
Håll rapporterna så korta som möjligt. Det finns regelverk som gör att vissa rapporter blir längre, till exempel bankernas där Handelsbanken är längst med 76 sidor. Å andra sidan finns det exempel på föredömligt korta rapporter, till exempel SKF, som omsätter över 20 miljarder per kvartal och gör en föredömligt kort rapport på 16 sidor. Andra goda exempel på korta och översiktliga delårsrapporter är Wihlborgs och Axfood.