Framtidens årsredovisning – det här ska ditt bolag fokusera på

Framtidens årsredovisning – det här ska ditt bolag fokusera på

30 september 2022 | Aspekta, Investor Relations

Vid Aspektas frukostmöte med temat årsredovisningar diskuterade en expertpanel olika trender som formar Framtidens årsredovisning för noterade bolag. I panelen medverkade Eva Carlsvi, partner och styrelseledamot i PWC Sverige, Rosman Jahja, Vice President Sustainability på Trelleborg AB, och Anders Haskel, ekonomijournalist och mångårig jurymedlem för Bästa Årsredovisningen.

Vi summerade några av punkterna som togs upp under samtalet och som kan vara värda att tänka på inför framtida produktioner:

Utökade regelverk tar form
I takt med att EU:s regelverk och nationell lagstiftning skärps för noterade bolag, behöver bolagen identifiera och satsa rätt resurser för att möta reglerna. Det innebär att produktionen av redovisningarna växer och att företag måste se över sin organisation, involvera fler interna och externa experter och inte minst avsätta mer tid.  

Att all väsentlig information redovisas och dispositionens struktur förbättras leder inte per automatik till att årsredovisningen blir mer kommunikativ. Det som krävs är att tydliggöra för läsaren vad som är viktigt, samt att gradera identifierade risker utifrån deras påverkan på bolaget för att skapa en läsvärd och lättillgänglig årsredovisning.

Hållbarhetsdata lika viktig som det finansiella
Hållbarhetsdata är en stor del av kommande regelverk. Därför blir det allt viktigare att integrera hållbarhetsrapportering med årsredovisningen och att jämställa och säkerställa att företagets hållbarhetsdata är lika solid som den finansiella datan. Ett sätt kan vara att använda samma system och controllerfunktion för insamling av data för både den finansiella och den hållbarhetsmässiga rapporteringen. 

 Utöver detta kommer det också bli särskilt viktigt att bolagen på ett transparent sätt redogör för de utmaningar man står inför. Det gäller för såväl politik som klimatfrågor, och inte minst hur dessa påverkar organisationens affärsverksamhet och riskhantering.

VD-ordet står i centrum
Det mest lästa avsnittet i årsredovisningen är VD-ordet, vilket bolagen också bör utnyttja. Därför borde VD direkt avstå från att återupprepa siffror och data, istället borde tillfället tas för att lyfta blicken och beröra bolagets utmaningar och möjligheter. Ett viktigt medskick inför kommande redovisningen är att arbeta mer med transparens och storytelling.

Värt att tänka på inför nästa produktion:

  • Årsredovisningen – och hållbarhetsredovisningen – växer i omfattning, vilket gör behovet av lättlästa och engagerande texter och infografik ännu mer väsentligt.
  • Lyssna, läs och jämför. Titta på hur andra gör och inspireras till nya grepp vad gäller format, struktur och innehåll.
  • Sätt ihop ett riktigt bra team med olika kompetenser och roller.
  • Använd hållbarhet som en inkluderande process, från fabriksgolvet till styrelsen, och låt hela verksamheten synas.

 

Behöver du hjälp med att framtidssäkre din års- eller hållbarhetsredovisning? Kontakta någon av oss:

Anna Westesson

Anna Westesson

Konsult och partner

Karoline Matilde Bruun

Karoline Matilde Bruun

Konsult