Försiktigt ljusare tider för börsbolag och investerare

Det svenska investeringsklimatet genomgår förändringar och det finns både utmaningar och positiva signaler på horisonten. Bolagen måste numera kämpa hårt för att vinna investerarnas intresse. Det har blivit viktigare att visa att det går att hantera misslyckanden, hitta lösningar på problem och att förmågan att vara uthållig på lång sikt finns.

Selektiva investerare kräver mer
I börsvärlden är det tydligt att noteringstakten har avtagit avsevärt, men intresset för att notera sig lever kvar hos många bolag. Återhållsamma investerare får dock de flesta att avvakta. Det är fortsatt utmanande för bolag att få tillgång till kapital och riskkapitalister är mer selektiva i sina investeringar. Förutom att leverera en bra affärsidé och innovationer betonas betydelsen av nyckelpersoners utstrålning och förtroendekapital för att vinna investerarnas förtroende.

Riktade emissioner allt vanligare
Nasdaqs noteringschef i Sverige, Håkan Sjögren, berättade i samband med nättidningen Rapidus event i maj att hans uppskattning är att det i dag finns cirka 25 företag som är redo att notera sig på First North eller huvudlistan. De väntar i princip på rätt läge för att inleda en noteringsprocess. Under samma event konstaterades att många bolag är i allt mer akut behov av kapital. Därför har andra transaktionstyper, som till exempel riktade emissioner mot en mindre krets investerare, blivit vanligare. Det ställs dock högre krav på bolagen och de flesta värderas betydligt lägre än för ett par år sedan.

Även om IPO-marknaden är stillastående just nu, så pågår privata investerarrundor och företrädesemissioner. Investerarna är med andra ord i viss mån tillbaka och trenden förväntas bli starkare efter sommaren. Redeyes transaktionsavdelning har till exempel en fin pipeline med transaktioner och ser fram emot en positiv utveckling.

Ett exempel på bolag som övervägt börslivet är serieförvärvaren Röko, med förre Lifco-vd:n Fredrik Karlsson i spetsen. Bolaget hade siktet inställt på börsnotering i mångmiljardklassen under 2023. Nu skjuter bolaget på noteringsplanerna och plockar istället in drygt 700 Mkr från de befintliga aktieägarna som består av en lång rad tunga investerare och näringslivsprofiler. Totalt sett har Röko tagit in 4,5 miljarder kronor från en lång rad kända näringslivsprofiler, bland annat riskkapitalisten Harald Mix, Mellby Gård-ägaren Rune Andersson och Spotify-investeraren Felix Hagnö.

Trots utmaningar på transaktionsmarknaden rapporteras det om en ökande investeringsvilja. Det råder dock fortfarande en avvaktande attityd och osäkerheter som räntehöjningar och hög inflation spär på detta. Dessa faktorer behöver sannolikt minska innan transaktionsmarknaden börjar återgå till ett normalläge.

Finslipa era kommunikativa verktyg
Oavsett om det är börsen som övervägs eller riktade investeringsrundor som är planen, så är det viktigare än någonsin i dagens investeringsklimat med en långsiktig kommunikativ strategi för att identifiera, övertyga och behålla intressenter. Börsen kan vara krävande men för den som är väl förberedd såväl organisatoriskt som kommunikativt så finns det goda förutsättningar. Just nu kan det vara ett väldigt bra tillfälle att genomföra en översyn av ert finansiella varumärke för att finslipa de kommunikativa verktygen.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Anna Westesson

Anna Westesson

Konsult och partner

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult