Förändringsåret 2024 – en spaning från Aspektas Nytårskur

Förändringsåret 2024 – en spaning från Aspektas Nytårskur

18 januari 2024 | Aspekta

Nyligen bjöd Aspekta in till en av årets mest uppskattade traditioner – Nytårskuren. Det är en gammal dansk kunglig tradition som syftar till att fira året som har gått och blicka framåt mot det nya året. Traditionen har spridit sig utanför kungahuset och flera danska verksamheter bjuder till nytårskur för att tacka medarbetare, kunder och samarbetspartners. Som den Öresundsbyrå Aspekta är, vill vi föra traditionen vidare.

Aspektas Nytårskur var välbesökt och i vanlig ordning skålade vi in det nya året med gott sällskap och danska kransekager. Mellan mingel och skålar bjöd Aspekta på en omvärldsspaning med tema mediernas utveckling, den danska synen på Sverige och det höga förändringstrycket i samhälle och organisationer.

Mycket pekar på att 2024 blir förändringens år. Det tuffa ekonomiska läget med räntor, inflation och energipriser har lett till vikande lönsamhet och pressade marginaler i många branscher – och ledningsgrupper har tuffa beslut att fatta under årets första kvartal. Neddragningar, besparingsprogram och omstrukturering har hittills i princip lyst med sin frånvaro i vår region. Men frågan är – hur länge håller det?

Svårigheten att kommunicera i sämre tider handlar om balansen mellan att både ge en relevant lägesbild och att visa hoppfullhet för framtiden – samtidigt.

Likaså kommer många att bygga nya strategier som kan vara svårkommunicerade till kunder, medarbetare, investerare och andra målgrupper. De nya rapporteringsreglerna för hållbarhet sätter press på många bolag att integrera hållbarhet i affären. När transparensen ökar och det finns tydligare jämförelsepunkter mellan bolag kommer förändringstakten att tillta.

Ett annat exempel är när AI blir mer integrerat och organisationer behöver kommunicera vad som ska göras av människor och vilka arbetsuppgifter som kommer ersättas av AI. I detta krävs en solid kommunikation.

När vi tittar i spåkulan tror vi att följande händer:

    • Fler organisationer tillsätter en CCO – Chief Change Officer – på ledningsgruppsnivå. Förändringsprojekten blir mer integrerade och av större vikt för ledningen än att placeras i en separat projektorganisation. Är affärsidén förändring?
    • En fortsättning på kvällstidningsdebatten 2023 om HR:s roll smittar av sig på företagsledningar. De behöver ta ställning till hur man vill vara som arbetsgivare, vad som är en rimlig produktivitet och hur många timmar en arbetsvecka ska vara. Vilken är HR:s roll i detta? Vilken är ledningens roll?
    • Hyper-personaliserad medarbetarkommunikation bli en trend i förändringsprocesser. Det handlar om att skräddarsy mikrobudskap med hjälp av AI för att anpassa förändringens övergripande budskap till olika roller utifrån nivå, geografi och drivkrafter. 

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss:

Emil Eriksson

Emil Eriksson

Konsult och partner

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult & partner