Förändrade lagkrav inom hållbarhet styr årsredovisningens utveckling

Aspekta följer löpande övergripande trender kring utvecklingen av års- och hållbarhetsredovisningar och vi delar regelbundet med oss av våra spaningar. En av de viktigaste aspekterna att förhålla sig till framöver är förändrade lagkrav inom hållbarhetsområdet. Här delar vi med oss av några iakttagelser och tips som vi anser är viktiga att tänka på.

Skärpta krav och regler
I takt med att EU:s regelverk och svensk lagstiftning skärps för noterade bolag, behöver bolagen arbeta proaktivt för att identifiera och följa reglerna i tid. Nya regler gör det till exempel viktigare att integrera hållbarhetsrapporteringen med årsredovisningen och säkerställa att företagets hållbarhetsdata är lika solid som den finansiella datan.

Att lyfta hållbarhetsinitiativen med hjälp av storytelling kan skapa ett större kommunikativt värde och generera interna och externa kommunikationsinsatser.

Den växande mängden data som behöver hanteras innebär ofta att många bolag behöver se över sina resurser, vilket kan innebära behov av både ny intern kompetens och att man involverar externa experter i produktionen. Är ni osäkra på hur de stärkta EU-kraven och CSRD-ramverket påverkar er är ni välkomna att höra av er till oss för vägledning.

Belys hållbarhetsarbetet från olika perspektiv
Att redogöra för hur omvärlden och ert bolags marknader påverkar branschen och bolaget ger läsaren ett intressant omvärldsperspektiv på utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet. Detta perspektiv kan visualiseras genom interna och externa engagerande historier om verksamhetens olika delar som sätter ert bolag i ett sammanhang och som ger bakgrund till de ”hårdare” hållbarhetsavsnitten som bygger på framtagen data. Ett utlåtande från en kund placerar bolaget i ett större perspektiv och ger läsaren en djupare och trovärdig förståelse för hela er verksamhet.

Rätt formgivning gör det mer begripligt
Avslutningsvis vill vi påminna om att jämföra er årsredovisning med andra bolags. Inspireras till nya grepp vad gäller format, struktur och innehåll. Allt fler väljer ett liggande format, infografik och enklare interaktiva funktioner för att göra hållbarhetsinformationen lättare att ta till sig. Behöver ni ännu mer inspiration eller hjälp att utforma er årsredovisning rekommenderar vi Aspektas event den 4 september som du kan anmäla dig till genom detta nyhetsbrev.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult