Fem saker som tar din årsredovisning till nästa nivå

Fem saker som tar din årsredovisning till nästa nivå

17 september 2020 | Investor Relations

Inför vårt webinar om trendspaningar i börsbolags årsredovisningar, gick vi igenom fler årsredovisningar än vad vi någonsin har gjort tidigare. Vi har gjort dessa trendspaningar i flera år och det är intressant att se hur framvagnen ständigt utvecklas. Här är fem spaningar som ramar in det som vi gärna vill se i årsredovisningarna för 2020.

VD-ordet
Låt VD-ordet få det utrymme som det förtjänar – kanske tre till fyra sidor med bilder och eventuellt en graf som stöttar texten. Innehållsmässigt tycker vi att så lite som möjligt av VD-ordet ska blicka tillbaka och att VD istället ska våga blicka framåt – särskilt med tanke på att övriga 98 procent av årsredovisningen är av tillbakablickande karaktär.

Omvärlden
En bra årsredovisning har en omvärldsbeskrivning som ger en kvalitativ redovisning av utmaningarna som finns på respektive marknad. Vi tror att kvalitetsgraden kommer att öka för hur börsbolag väljer att beskriva de trender och drivkrafter som präglar respektive marknad. Vi menar att detta är något som intressenterna kommer att efterfråga i allt större utsträckning.

Pandemin
Vi kommer naturligtvis att få se utförliga beskrivningar i årsredovisningarna 2020 om hur börsbolag har anpassat sig till pandemins inverkan på affärerna. Det är något som med största säkerhet kommer att fortsätta in i 2021. Bolagets förmåga att visa transparens kring sin handlingskraft och robusthet i kristid är en tung bedömningsfaktor för investerare.

Investeringscaset
Allt fler har ett tydligt investeringscase i sin årsredovisning men alla gör det inte lika bra. Ett tips är att låta ditt case vara ganska kort och förslagsvis utgå från fem tydliga punkter. Något bolag har dessutom lagt in sidhänvisningar till avsnitt i årsredovisningen som styrker respektive punkt, vilket vi tycker är smart. Det viktigaste är att ta sig an sitt investeringscase från flera infallsvinklar och beröra såväl interna som externa faktorer, gärna med en nypa hållbarhet och riskbedömning.

Hållbarhetsarbetet
Vi vill se att fler börsbolag som redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030 tar steget från de 17 trygga övergripande målen och identifierar relevanta delmål för sin verksamhet. Det är här det blir konkret och intressant på riktigt. Hållbarhet är ett hett område som allt fler investerare aktivt söker efter och då gäller det att vara tydlig. Fler bolag har börjat lyfta hållbarhet i sitt investeringscase och vi tror även att fler bolag kommer börja berätta om sitt hållbarhetsarbete i kvartalsrapporterna.

Om du missade vårt webinar om Trender i noterade bolags årsredovisningar, så kan du se det i efterhand här – till Aspektas Facebook Live. Hör av dig till mig om du är nyfiken på mer.