Fem årsredovisningstips – fem i tolv

Fem årsredovisningstips – fem i tolv

22 februari 2021 | Investor Relations

Årsredovisningen är ett grundläggande kommunikationsverktyg där ett börsnoterat företag på ett uttömmande sätt kan förklara bolagets affär, produkter, marknad och möjligheter. Trots det ser vi allt för många noterade bolag som väljer att publicera det worddokument som de skickar in till Bolagsverket på sin webbplats. Även ett sådant dokument kommunicerar – och den kommunikationen bygger inte ett starkt finansiellt varumärke.

Självklart kräver det en viss ansträngning att göra en årsredovisning – men det räcker att arbeta fram fyra-fem inledande avsnitt för att skapa en större förbättring. Klockan tickar på och det är nu hög tid att ta tag i årsredovisningen – här några tips i sista minuten:

 1. Skapa en tydlig, kommunikativ struktur
  Börja med bolaget i korthet och året i korthet. Ge därefter ordet till VD och kanske ytterligare någon person för att beskriva vart bolaget är på väg. Beskriv de marknader bolaget agerar på, de trender som styr dem och slutligen bolagets erbjudanden. Styrelsen och ledningen samt information om aktien behöver också vara med, och därefter kommer den så kallade ”bakvagnen” med förvaltningsberättelse och den ekonomiska redovisningen.
 2. Använd ett enkelt språk
  Inom nästan alla branscher finns ett fackspråk som ofta kan vara svårt för utomstående att ta till sig. Arbeta därför med ett enkelt språk som gör det lätt för personer även utanför branschen att snabbt förstå det ni vill kommunicera.
 3. Marknadsför inte produkterna – marknadsför aktien!
  Detta är ett av de vanligaste misstagen! De primära målgrupperna för en årsredovisning är självklart intresserade av bolagets produkter och tjänster, men de är i första hand intresserade av vart bolaget är på väg och om varför de ska investera i det. Tänk då på att lyfta fram intressanta trender, lagstiftning eller förändrade beteenden som gynnar ditt företag.
 4. En bild säger mer än tusen ord
  En bild, illustration eller enkel infografik som till exempel visar upp viktiga delar av bolaget eller dess omvärld kan ofta fungera som en ögonöppnare, och på ett enkelt sätt förklara komplicerade förhållanden även för den mest initierade läsaren.
 5. Ge utrymme för människor av kött och blod
  Människor vill läsa om människor. I alla årsredovisningar finns sedan länge ”VD har ordet” som är den mest lästa delen i en årsredovisning. I de flesta bolag är det också intressant att läsa till exempel grundarens, uppfinnarens eller de största ägarnas syn på bolaget.

Ett sjätte tips som garanterar att du får med dig allt ovan är att du hör av dig till oss på Aspekta, så ser vi till att du skapar en årsredovisning som kommunicerar på ett effektivt sätt.