En bra marknadsbeskrivning bygger förtroende och minskar osäkerhet

En bra marknadsbeskrivning bygger förtroende och minskar osäkerhet

6 oktober 2020 | Corporate Communication

I Aspektas tidigare årsredovisningsspaningar har vi framhållit att en bra marknadsbeskrivning verkligen kan lyfta förståelsen för verksamheten. I årets spaning kan vi konstatera att närmare hälften av årsredovisningarna som vi tittat på helt saknar ett marknadsavsnitt i innehållsförteckningen. Är det så lyckat och vad beror det på?

Den enkla förklaringen är att redovisningsprinciperna styr årsredovisningen. Redovisningen av rörelsesegment trumfar innehållsförteckningen. Marknadsbeskrivningen har helt enkelt fått en annan hemvist – från att vara ett eget avsnitt till att vara en del av affärsområdesredovisningen.

En bred och diversifierad affär bidrar också till att marknadsdefinitionen blir väldigt komplex. Många bolag har erbjudanden som de riktar mot flera olika marknader och som saknar gemensamma nämnare vad det gäller teknologier, produkter, geografier eller kunder.

Många förväntningsbolag fokuserar på presentation av interna pipelines och milstolpar och marknadsavsnittet hamnar långt bak. Genom att flytta fram detta avsnitt och förklara vilka steg som återstår inför marknadslansering menar vi att bolagen skulle skicka en tydlig signal om att det faktiskt finns ett behov och en marknad därute.

Lagkrav och redovisningsprinciper utgör grunden i årsredovisningen och vi kan på så sätt få en uppfattning om bolagens utveckling och resultat för det senaste räkenskapsåret. Pandemins effekter i kombination med växande geopolitisk instabilitet ökar behovet av kommunikation. Vi kommer att vilja veta ännu mer om hur bolagen resonerar kring kunder, marknad och trender för att minska osäkerheten. Ett strategiskt verktyg blir årsredovisningen först när bolagen med precision och trovärdighet beskriver hur de navigerar och agerar.

Vill du ha inspiration att lyfta din årsredovisning? Vi presenterar flera bolag som är duktiga på att beskriva sin omvärld i vårt webinar om trender i noterade bolags årsredovisningar – du kan se det i efterhand här på Aspektas Facebook Live.