Efter valet: avvakta och påverkas eller agera och påverka?

”Thriller”, ”rysare” är bara några uttryck som använts av svenska och internationella medier för att beskriva det svenska valet och stundande regeringsbildningen. För om det är något som statsvetare, opinionsbildare och politiskt aktiva är överens om är det att vi står inför en mer eller mindre komplicerad regeringsbildning och därmed en osäker politisk tid. Det kan dröja länge innan vi vet vilka konstellationer som kommer att styra på lokal, regional och nationell nivå.

Tider av osäkerhet behöver emellertid inte innebära tider av overksamhet. Tvärtom är det hög tid att identifiera vilka sakfrågor som är viktiga för din verksamhet att påverka under kommande mandatperiod, vilka eventuella positionsförflyttningar som är nödvändiga och vilka mål som ska uppnås. När sedan de politiska posterna väl är tillsatta senare i höst är din verksamhet redo att gå vidare med faktisk påverkan. Den som vill ha verkligt inflytande måste just våga ta detta steg – från att reaktivt följa och analysera till att vara proaktiv.

Aspekta erbjuder bland annat:

  • Inledande workshop för att identifiera sakfrågor, positionering och målsättning.
  • Strategi för påverkan inom specifika sakfrågor eller allmän ökad synlighet för verksamheten.
  • Skräddarsydd omvärldsbevakning.
  • Kartläggning av det nya politiska landskapet – makthavarna, sakfrågorna, reformerna och positionerna.
  • Intervjuer med utvalda makthavare med särskilt relevans för din verksamhet.
  • Planering för Folkemødet 2019. Du har väl inte missat att det är val i Danmark nästa år?
  • Planering för Almedalen 2019.