Væsentligheds-analyse

Vi hjælper dig med at finde det rette fokus for dit bæredygtighedsarbejde. 

Der er mange bæredygtighedsspørgsmål, der kan være relevante for en organisation, og det kan derfor være svært at vide, hvad man skal prioritere. Væsentlighedsanalysen hjælper dig med at finde de spørgsmål, der er vigtigst for din organisation, dine interessenter og dit aftryk på omverdenen, og viser dermed, hvor din virksomheds ressourcer kan komme mest til gavn. Vores model sikrer det rigtige fokus for dit bæredygtighedsarbejde, hvilket skaber værdi for dig og dine interessenter. 

Hvorfor er en væsentlighedsanalyse vigtig? 

 • Den viser, hvilke bæredygtighedsspørgsmål, der er vigtigst for dine interessenter 
 • Den tydeliggør omverdenens forventninger til dit bæredygtighedsarbejde 
 • Den viser, hvor organisationens største effekt/indflydelse ligger 
 • Den klargør, hvor organisationens ressourcer kan gøre mest gavn 
 • Den skaber forudsætningerne for et strategisk værdiskabende bæredygtighedsarbejde 

Eksempler på hvad vi kan hjælpe dig med

 • Udføre en væsentlighedsanalyse i overensstemmelse med Global Reporting Initiative (GRI) 
 • Identificere organisationens vigtigste bæredygtighedsspørgsmål 
 • Tilpasse/afstemme din bæredygtighedsstrategi og bæredygtighedsrapportering ud fra de centrale spørgsmål 
 • Udvikling af beslutningsgrundlag, herunder i form af væsentlighedsmatricer 
 • Workshop sammen med lederteamet 
 • Rapportering baseret på væsentlighedsanalysen som grundlag for bæredygtighedsrapportering 

  Vil du vide mere? Kontakt en af ​​os:

  Martin Lucander

  Martin Lucander

  Konsult och partner