Vores cases

Vi hjælper dig med at forberede, implementere og evaluere din kommunikation. Vi skaber koncepter, budskaber og vælger de rigtige kanaler for, så at du kan nå hele vejen ud til dine målgrupper, uanset om det er samfundsaktører eller er på markedet eller børsen.

Stärkt och breddad synlighet för Royal Canin

Aspekta har bistått med att ta fram en operativ PR-plan och en långsiktig kommunikationsstrategi som bygger på att etablera representanter för Royal Canin som talespersoner inom frågor som rör omsorg och näring för sällskapsdjur.

Läs mer här

Premiäröppning av Funnys Äventyr

Inför invigningen och premiäröppningen av sagovärlden Funnys Äventyr i Malmö fick Aspekta i uppdrag av Mobilia Shopping Centre att bistå med kompetens inom PR och medierelationer för att väcka uppmärksamhet och intresse för kultursatsningen.

Läs mer här

Röd tråd i HAKI:s hållbarhetsarbete

Aspekta har bistått byggnadsställningsleverantören HAKI i en Agenda 2030-matchning. Uppdraget innebar att skapa en röd tråd mellan HAKI:s hållbarhetsvision, fokusområden och målsättningar.

Läs mer här

Agenda 2030-projekt

Aspekta bistod MFF i deras ambition att koppla samman sitt hållbarhetsarbete med FN:s globala utvecklingsmål. Tillsammans med MFF:s ledningsgrupp utgick Aspekta ifrån sin egenutvecklade modell för att identifiera vilka mål som är mest relevanta för verksamheten.

Läs mer här

Stärkt hållbarhetsprofil

I samband med lanseringen av Findus och Nomad Foods koncerngemensamma hållbarhetsstrategi på den svenska marknaden har Aspekta bistått Findus med att kommunicera pågående initiativ och konkreta mål. 

Läs mer här

Opinionsbildning mot stöldligor

ME vände sig till Aspekta för att väcka opinion och sätta frågan om stölderna på samhällsagendan. Genom ett nära och långsiktigt samarbete har Aspekta och ME drivit frågan om stöldligor i media och skapat insikt om problemet bland beslutsfattare i Sverige och EU. 

Läs mer här

Prisad årsredovisning för Midsona

Aspekta har varit projektledare för Midsonas årsredovisningar 2015, 2016 och 2017. Aspekta har tillsammans med Giv Akt gjort den kreativa utformningen och ansvarat för samtliga texter i framvagnen.

Läs mer här

Interaktiv krisövning satte Öresundsbron på prov

Öresundsbron har en mycket väl fungerande krisberedskap och tränar regelbundet på olika scenarier. För 2019 års krisövning handlades Aspekta upp i konkurrens för att genomföra en heldag med träning för hela Öresundsbrons krisorganisation, totalt 25 personer.

Läs mer här

Strategisk kommunikation för tydlig position

Aspekta är Bonas strategiska kommunikationsrådgivare och stödjer företaget med strategier, operativa planer samt produktion av texter och underlag för såväl extern som intern kommunikation.  Aspekta har bland annat hjälpt Bona med att ta fram en budskapsplattform. 

Läs mer här

Kommunikationsstrategi till Öresundståg

I samband med att Öresundståg fick ett utökat ansvar för varumärket och kommunikationen från ägarna hjälpte Aspekta bolaget att kartlägga organisatoriska utmaningar och ta fram en skräddarsydd kommunikationsstrategi.

Läs mer här

Kriskommunikation i kommun

Aspekta har bistått kommunen med såväl strategiskt som operativt kommunikativt stöd i samband med kriser. I nära samarbete med kommunens krisledningsgrupp har Aspekta hjälpt förvaltningar att hantera och kommunicera såväl internt som externt i syfte att upprätthålla förtroendet för kommunen.

Läs mer här