Ditt företags roll i samhället – En kurs från Aspekta och Handelskammaren

Ditt företags roll i samhället – En kurs från Aspekta och Handelskammaren

5 september 2019 | Aspekta, Mötesplats Aspekta

Den 4 oktober kommer Aspekta tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren att göra en djupdykning i företagens roll i samhället. Under en heldag kommer fokus att läggas på hur din organisation kan i relation till politik och media påverka och driva samhällsopinionen på ett sätt som kan stärka er verksamhet.

Under dagen kommer du bland annat att:
• Lära dig hur svensk politik och lagstiftning fungerar och hur du kan påverka och driva samhällsopinionen
• Vidga dina perspektiv inom medias logik och värdet av kommunikation vid en krissituation
• Inspireras av hur ett värdeskapande hållbarhetsarbete kan kommuniceras och utgöra motorn i ditt företags utökade samhällsengagemang

Förutom Aspektas och Handelskammarens egna experter kommer vi även att få lyssna till Hans Wallmark (M), vice ordförande i Utrikesutskottet som kommer ge sin bild av Sveriges politik.

Du hittar hela programmet i länken nedan.

https://handelskammaren.com/evenemang/ditt-foretags-roll-i-samhallet/