Digitalisering och demokratisering av politisk kommunikation ökar möjligheterna för påverkansarbete

Digitalisering och demokratisering av politisk kommunikation ökar möjligheterna för påverkansarbete

21 november 2022 | Public Affairs

När Aspekta arrangerade en lunch på temat politisk kommunikation idag och politiken som nu följer deltog Nils Gustafsson, forskare vid Lunds universitet med fokus på politisk kommunikation och digitala medier, som en av paneldeltagarna.  Att ha sitt politiska budskap synligt i digitala kanaler har varit viktigt under flera valrörelser, men i år har Nils Gustafsson noterat en tydlig förändring.

– I år är första gången jag upplever att den politiska kommunikationen i valrörelsen varit helt integrerad. Att de digitala och analoga plattformarna vävts samman. Det har resulterat i att affischer på stan varit kortare och haft mer fokus på person än politik, att tal och debattrepliker formulerats på förväg för att optimera för delning av one-liners i sociala kanaler och att vi sett ett helt nytt fält av valarbetare – influencers!, säger Nils Gustafsson.

Denna tydliga förändring är också något som kommer att fortsätta framöver. Eftersom antalet digitala plattformar kommer att öka spår Nils Gustafsson att partier och politiker kommer behöva öka sin digitala närvaro. Det kommer inte gå att välja bort en kanal utan att då även välja bort en målgrupp.

– Redan idag är det många som känner sig överväldigade över att driva kommunikation i så många olika kanaler. Den känslan kommer knappast att minska. I det här valet var det TikTok som var den nya kanalen som alla partier behövde lära sig att hantera, med varierad framgång. Anledningen till att Moderaterna blev största parti bland unga väljare var inte att de var bäst på TikTok, men det var självklart värdefullt för dem. De hade helt enkelt en väldigt väl genomförd strategi för TikTok. Att ha en tydlig och välintegrerad övergripande kanalstrategi kommer bli allt viktigare för nå ut med sina budskap, avslutar Nils Gustafsson.

Vad betyder denna förändring för andra organisationer som vill bedriva påverkansarbete? Det är en tydlig demokratisering av det aktiva påverkansarbetet, med fler kanaler och lägre trösklar att nå utvalda målgrupper. Verksamheter kan också snabbare hitta bundsförvanter för att driva påverkansarbete tillsammans med. Kort sagt kan påverkansarbete drivas på fler sätt och från fler håll än tidigare.

Men hur kan verksamheter på bästa sätt driva ett integrerat digitalt och analogt påverkansarbete?

  1. Etablera en tydlig sakfråga och budskap kopplat till denna
  2. Identifiera centrala målgrupper som du vill ska mötas av budskapen
  3. Sätt en tydlig kanalstrategi för vilka målgrupper du möter i vilka kanaler
  4. Anpassa innehållet till målgruppen – vilken typ av innehåll tar målgruppen helst till sig?
  5. Identifiera bundsförvanter där ni gemensamt kan stärka ett budskap till en viss målgrupp och kanal.

Vill du ha hjälp med att ge ert påverkansarbete en kickstart inför det nya året?

Hör av dig till oss!

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Partner och konsult

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult