Interaktiv krisövning satte Öresundsbron på prov

Öresundsbron har en mycket väl fungerande krisberedskap och tränar regelbundet på olika scenarier. För en omfattande krisövning handlades Aspekta upp i konkurrens för att genomföra en heldag med träning för hela Öresundsbrons krisorganisation, totalt 25 personer.

Aspekta guidade ledningen och krisgruppen genom ett noga förberett interaktivt scenario som började med en allvarlig olycka och slutade med hantering av en kritisk debatt kring Öresundsbrons agerande. Det fiktiva händelseförloppet utspelade sig i både Sverige och Danmark; med fingerade inspel från media, myndigheter, medarbetare och allmänhet i de båda länderna. Spännvidden – från olycka till förtroendekris – gav rika möjligheter att träna förmågan att hantera svåra situationer hos olika delar av organisationen.

”Aspekta kom med ett spännande upplägg och till ett pris som matchade vår budget, så vi valde Aspekta för planering och genomförande av övningen med oss. Det blev en omfattande och mycket mödosam övning där Aspekta kontinuerligt gjorde inspel och skapade nya vinklar på den aktuella situationen. En bra övning där vi testade vår beredskap och fick en del lärdomar med oss hem som vi kan arbeta vidare med.”

– Ulla Eilersen, säkerhets- och miljöchef på Öresundsbron.