Agenda 2030-projekt med MFF

Aspekta bistod MFF i deras ambition att koppla samman sitt hållbarhetsarbete med FN:s globala utvecklingsmål. Tillsammans med MFF:s ledningsgrupp utgick Aspekta ifrån sin egenutvecklade modell för att identifiera vilka mål som är mest relevanta för verksamheten.

Projektet byggde på att knyta MFF:s hållbarhetsaktiviteter och initiativ till specifika delmål inom Agenda 2030. Aspekta använde sedan resultatet för att utveckla specifika formuleringar som klargör hur MFF väljer att arbeta med sina utvalda mål och hur dessa är integrerade med verksamhetens övergripande strategi.

”Alla kan inte göra allting inom Agenda 2030, men med Aspektas hjälp fick vi klarhet i vilka mål och framför allt delmål inom vilka MFF kan göra störst positiv skillnad både idag och i framtiden. Hur vi förhåller oss till FN:s globala utvecklingsmål kommer nu bli en viktig del av hur vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete inom ramen för `MFF i samhället`.”

– Karin Heri, ansvarig för samhällsfrågor hos MFF.