Långsiktigt samarbete som ger mervärde

Aspekta har sedan 2018 varit Mellby Gårds kommunikativa partner. Partnerskapet startade utifrån ett behov av en mer proaktiv kommunikation i externa kommunikationskanaler. Idag har samarbetet utvecklats och Aspekta bidrar med allt från kommunikativ strategisk rådgivning och PR till att ta fram innehåll till hemsida och LinkedIn i form av artiklar och filmer.

 ”Vårt långsiktiga samarbete med Aspekta fungerar jättebra. De är vår förlängda arm som till stor del driver kommunikationen i våra kanaler. Aspekta kommer med idéer till innehåll och projekt som skapar både uppmärksamhet och engagemang. Något som har varit framgångsrikt, är det filmkoncept vi jobbat med under en längre tid.”

– Susanne Canerstam, VD-assistent och kommunikationsansvarig på Mellby Gård.

 Aspekta har även en central roll i Mellby Gårds årsmagasin som Aspekta planerar, projektleder, skriver och producerar. Mellby Gårds årsmagasin startade utifrån önskemål om att utveckla den vanliga årsboken med klassiska bolagsredogörelser till att skapa en mer läsvärd produkt för såväl interna som externa målgrupper. Den första utgåvan var Årsmagasin 2021 som blev mycket väl mottaget och nominerad till Publishingpriset i kategorin Digitala Publikationer.