Kriskommunikation i kommun

Aspekta har bistått kommunen med såväl strategiskt som operativt kommunikativt stöd i samband med kriser. I nära samarbete med kommunens krisledningsgrupp har Aspekta hjälpt förvaltningar att hantera och kommunicera såväl internt som externt i syfte att upprätthålla förtroendet för kommunen.

”Aspekta var viktiga samarbetspartners till oss i en utmanande situation. De bidrog med kompetens och extra resurser i ett akut läge och har gjort oss mer förberedda för eventuella framtida kriser.”

– Förvaltningschef på kommunen.