Stärkt hållbarhetsprofil

I samband med lanseringen av Findus och Nomad Foods koncerngemensamma hållbarhetsstrategi på den svenska marknaden har Aspekta bistått Findus med att kommunicera pågående initiativ och konkreta mål. Kommunikationen ska profilera Findus talespersoner och beskriva på vilket sätt företaget tar ansvar och är en hållbar livsmedelsaktör. Aspekta har tagit fram en PR-plan för Findus hållbarhetskommunikation på den svenska marknaden och arbetar löpande med att ta fram pressmeddelanden, poddunderlag, debattartiklar, blogginlägg och narratives för distribution i olika kanaler. Exempel på resultat av samarbetet är debattartikel med tema hållbarhet i offentlig sektor, införd i Dagens Samhälle den 22 augusti 2019 och intervju med tidigare hållbarhetschef Maria Svantemark i branschmedia Livsmedel i fokus om Findus hållbarhetsstrategi. Samarbetet har resulterat i att Findus mellan 2018 och 2019 ökade sitt förtjänade medievärde med 157%.

“Aspekta har stor kunskap vad gäller hållbarhetskommunikation och är en ovärderligt partner i vårt arbete. Det är tydligt att Aspektas målsättning i alla lägen är att vi som kund ska lyckas.”

– Anna Sterner, Brand Activation Manager och ansvarig för Findus hållbarhetskommunikation.