Partnerskap för ökat mod i kommunikationen för Duni Group

Utifrån behovet att etablera ett utifrånperspektiv på sin kommunikation, få tillgång till spetskompetens inom hållbarhetskommunikation och säkra en operativ resurs inledde Duni Group ett samarbete med Aspekta under hösten 2022. Målsättningen är att lyfta bolagets kommunikation och aktivt kommunicera vad verksamheten gör och står för, inte minst inom hållbarhet.

Samarbetet inleddes med en omfattande screening av Duni Group’s samtliga kommunikationskanaler, så som hållbarhetsrapport, hemsida och sociala medier. Detta för att identifiera styrkor och svagheter och få en bild av hur bolaget kan arbeta för att optimera värdet av kommunikationen. Utöver detta har Aspekta också bistått Duni strategiskt och operativt med bland annat rekommendationer för innehåll till LinkedIn, film och aktivering av års- och hållbarhetsredovisning.

”Aspekta har varit en stor hjälp för att ta vår kommunikation till nästa nivå och har gett oss bra infallsvinklar och inspel på det som vi tidigare kommunicerat. Det har dels gett oss ett bra perspektiv på vad som är värt att kommunicera till våra intressenter, dels har det också hjälpt oss att få ut rätt saker i rätt kanaler. Tillsammans med Aspekta tror jag att vi kommer att bli modigare i vår kommunikation.”

– Marielle Nobel, Marketing Director på Duni Group