Bolagsstämman – ritualer, kultur, normer och språk

”Aktiebolags bolagsstämmor är inte endast situationer för informationsutbyte och ansvarstagande. De är även betydelsefulla kulturella ritualer i finansvärlden.”

Så inleds boken Bolagsstämman – ritualer, kultur, normer och språk som Aspekta hade förmånen att arrangera en bokrelease för under ett frukostmöte. Boken är utgiven av det Lundabaserade förlaget Studentlitteratur och skriven som ett forskningsprojekt av Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Peter Svensson och Niklas Sandell från Lunds universitet. Vid frukostmötet fanns även Karin Larsson, VP Communications från Trelleborg Group, och Sverker Lindberg, VD för Midway Holding, på plats för att diskutera boken, bolagsstämman och dess framtid.

De fyra författarna har besökt ett 20-tal årsstämmor för svenska börsnoterade företag mellan 2017 och 2019. Det vill säga innan pandemin satte stopp för fysiska bolagsstämmor.

– Bolagsstämman är enligt Aktiebolagslagen formellt sett högsta beslutande organ i ett aktiebolag. Stämman handlar också om kulturella ritualer där den finansiella kulturen utspelas, konkretiseras, skapas, förhandlas och återskapas, sade Peter Svensson.

– Våra studier är ett försök att bidra med ny kunskap om bolagsstämmor genom att tolka sociala situationer som kulturella ritualer där det sker intressanta saker om man bemödar sig att gräva lite djupare under ytan.

Författarna menar att de fysiska bolagsstämmorna spelar en viktig roll, främst för att aktieägarna åtminstone en gång under året ska få se och uppleva företagets kultur på nära håll samt att den mindre aktieägaren ska få möjlighet att möta, träffa och uppleva styrelsens ledamöter samt företagsledningen.

Vad gäller ägandet av börsbolag menade Peter Svensson att det inte alltid är lätt att förstå hur ägandeförhållanden ser ut i globala bolag. Och det mest direkta uttrycket för det är den fysiska bolagsstämman, där människor av kött och blod träffas. En trivial observation som inte ska underskattas.
På stämmorna blir ägarna ”riktiga” människor då den mindre aktieägaren får möjlighet att se och kanske till och med träffa de stora ägarna, som knappt märks under resten av året. Dessutom har alla aktieägare som är närvarande vid stämman rösträtt kring alla frågor. Beslutsfattandet blir konkret, alla närvarande ser varandra och hur rösträkningen genomförs.

Karin Larsson berättade att företaget historiskt sett arrangerat stora bolagsstämmor där bolaget bjudit generöst på varm mat och underhållning av kända artister. På senare år har dock Trelleborg Group successivt dragit ned på ambitionsnivån kraftigt och på årsstämman under våren 2023 bjöds det varken på varm mat eller underhållning. Karin Larsson berättade vidare att bolaget inte har fått några kritiska reaktioner från aktieägarna och att planen är att fortsätta med en liknande ambitionsnivå framöver.

På Midway Holding har ambitionsnivån dragits ned sedan flera år tillbaka. Sverker Lindberg, vd på bolaget, berättade att antalet besökare endast är cirka ett 50-tal. Företaget har inga planer på att förändra sitt upplägg de närmaste åren.

Förslag om digitala stämmor välkomnas av börsbolagen
För närvarande ligger det ett förslag från regeringen att tillåta digitalt arrangerade bolagsstämmor från den 1 januari 2024. Av remissvaren att döma är huvuddelen positiva till förändringen. Under frukostmötet fick Trelleborg Group och Midway Holding frågan hur de ställer sig till förslaget, och båda tycker att det är en positiv förändring. De menade dock att det är viktigt att genomföra dem som hybridstämmor. Det vill säga att fortsätta arrangera fysiska stämmor, men att tillåta digital närvaro och möjlighet att rösta digitalt.

Peter Svensson ansåg att den digitala bolagsstämman riskerar att slå undan benen för att stämman ska kunna fungera som en viktig kulturbärare för företagen. Dessutom riskerar det att ta bort möjligheterna för den mindre aktieägaren att en gång om året på nära håll möta bolaget genom att träffa ledning och styrelse.

Frågan är därför om de börsnoterade bolagen inför nästa års stämmosäsong befinner sig i en skärningspunkt mellan de ”klassiska” bolagsstämmorna och en helt ny digital form. Innebär det att stämmorna om några år har förvandlats till ett anorektiskt, digitalt Teamsmöte som är över på en halvtimme? Eller kommer det en motreaktion där de gamla, kulturbärande bolagsstämmorna kommer tillbaka, där aktieägarna serveras en trerättersmeny på vita dukar och får med sig en exklusiv bag fylld med påkostade reklamprylar?

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Mikael Sjöblom

Mikael Sjöblom

Konsult

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult