Att ta beslut och informera på rätt grunder

Att ta beslut och informera på rätt grunder

28 april 2020 | Public Affairs

Vi vet det alla – hur viktigt det är att fatta beslut och informera på rätt grunder. Särskilt med hänsyn till de föränderliga och oroliga tider vi just nu lever i. En tid då faktabaserad information och välgrundade beslut hindrar rykten och felaktigheter från att spridas samt förhindrar förhastade beslut.

Genom att följa aktuella debatter, identifiera trender och spana på vad era konkurrenter gör just nu identifierar ni potentiella affärsmöjligheter, utmaningar och det som framåt kommer att beröra er bransch eller verksamhet. Omvärldsbevakning och – analys bör ligga centralt på varje verksamhets agenda för att kunna ge ledande befattningshavare stöd i strategiska vägval och för att fatta välgrundade beslut.

Omvärldsbevakning gynnar din organisation och fungerar som ett redskap för att reducera osäkerhet, se de möjligheter som finns på marknaden och för att bättre kunna förutse framtida möjligheter och hot, och kanske till och med förvänta sig det oväntade. På så sätt kan ni stärka er röst och position för att enklare kunna ta fram träffsäkra strategier.

Ibland räcker tyvärr inte tiden eller personella resurser till för att bevaka vad som händer i omvärlden. Vi på Aspekta har den kompetens och de resurser som krävs för att komma igång med omvärldsbevakning och göra omvärldsanalyser. Vi hjälper er att omvärldsbevaka för att:

  • få ett tydligare beslutsunderlag
  • identifiera trender på er marknad, följ och delta i aktuella debatter
  • se affärsmöjligheter, identifiera potentiella kunder/intressenter
  • förutse möjliga utmaningar, bemöta felaktigheter
  • bygga och vårda ert varumärke
  • kommunicera internt och externt, utvärdera era kommunikationsaktiviteter
  • stärka företagskulturen och bli en bättre arbetsgivare
  • fördjupa kundrelationen
  • se vad konkurrenter gör, analysera deras och er närvaro i debatter, sociala medier

Är ni intresserade av att veta mer, identifiera era behov eller starta en omvärldsbevakning? Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi er vidare.