Aspektas rapport om börsbolagens hållbarhetsrapportering 2019

Aspektas rapport om börsbolagens hållbarhetsrapportering 2019

25 oktober 2019 | Aspekta, Corporate Communication

Hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för organisationens påverkan på omvärlden. Hållbarhetskommunikation handlar i sin tur om att förklara hur detta ansvarstagande ser ut i praktiken.

När omvärlden får en klar bild av hur organisationen tar sitt ansvar omsätts det i ökat förtroende och lojalitet, vilket snabbt kan omvandlas till både ökad lönsamhet och ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Möjligheten att uppnå detta bygger på förmågan att tydligt och trovärdigt förmedla betydelsen av sitt hållbarhetsarbete.

Vi på Aspekta har under de senaste två åren tittat på de 220 största svenska börsbolagens hållbarhetsrapporter. Utmärkande för dessa bolag är att de agerar i en miljö med höga anspråk på information samtidigt som de har störst möjlighet att tillfredsställa detta behov och vi har velat undersöka hur pass effektivt detta har skett.

Avsikten med vår kartläggning har inte varit att bedöma eller rangordna bolagens hållbarhetsarbete. Istället har vårt mål varit att beskriva hur bolagen valt att kommunicera kring hållbarhet, i syfte att skapa tydlighet, inspiration och vägledning för andra bolag som vill ta nästa steg i sin hållbarhetskommunikation.

I vår rapport beskriver vi de viktigaste insikterna från kartläggningen. Den kan du ladda ner genom att klicka här.

Vi önskar god läsning!