Aspektas hållbarhetsredovisning 2018

Aspektas hållbarhetsredovisning 2018

3 juni 2019 | Aspekta

Hållbarhet är en viktig fråga. Det handlar om hur individen mår men också om hur vår omvärld mår. Och alla kan dra sitt strå till stacken för en mer hållbar värld. Vi på Aspekta hjälper våra kunder att hitta de områden där de har störst påverkan på sin omvärld, vi hjälper dem också med att berätta för omgivningen om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Men även vi på Aspekta har fokus på hållbarhet. Därför är vi extra stolta över att kunna presentera vår första hållbarhetsrapport. Rapporten har gjorts enligt de lagkrav som gäller för många företag i Sverige. I den kan du läsa mer om hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan och hur vi engagerar oss i det kringliggande samhället med koppling till FN:s globala utvecklingsmål.

Här kan du ladda ner och läsa Aspektas hållbarhetsredovisning för 2018 . Klicka på knappen för att ladda ner filen.

Aspektas Hållbarhetsrapport 2018