Aspekta och Region Skåne tecknar ramavtal för tjänster inom Public Affairs

Aspekta har tecknat ett ramavtal med Region Skåne för tjänster inom Public Affairs för Region Skåne dess förvaltningar samt för bolagen Business Region Skåne, Tourism Skåne, Event in Skåne, Invest in Skåne AB, Film Skåne AB samt Skåne Care. Aspekta vann upphandlingen som en av fem leverantörer.

– Vi är mycket glada att Region Skåne ger oss förtroendet att bistå med tjänster inom Public Affairs, säger Thomas Pålsson, VD för Aspekta. Med vår kärnkompetens inom strategisk kommunikation, kunskap om Öresundsregionens utmaningar och styrkor samt förståelse för Region Skånes uppdrag och ansvar är vi övertygade om att vi kan bidra till framgång.

Region Skånes ramavtal löper under två år med start den 1 juni och kan därefter förlängas med upp till två år. Public Affairs tjänsterna innefattar konsultstöd med intresse- och omvärldsbevakning, analys- och strategiarbete, framtagning av underlag, rådgivning, projektledning och projektstöd.