Aspekta förnyar samarbetet med Region Skåne

Aspekta förnyar samarbetet med Region Skåne

30 maj 2022 | Aspekta, Public Affairs

PR & kommunikationsbyrån Aspekta har tillsammans med Progress PR fått förnyat förtroende från Region Skåne avseende tjänster inom Public Affairs för en ny upphandlingsperiod. Det nya avtalet inleds den 1 juni och gäller fram till 2024, med möjlig förlängning i ytterligare två år.

Region Skåne inklusive bolagen Invest in Skåne AB, Tourism in Skåne AB och Film i Skåne har nyligen avslutat en ny upphandling för Public Affairstjänster. Region Skånes ramavtal omfattar konsultstöd i intresse- och omvärldsbevakningar för samhällsaktörer och sträcker sig över två år, till 2024 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Upphandlingen är ett ramavtal med fem leverantörer, då Aspekta tillsammans med Progress PR är en av de utvalda leverantörerna.

– Vi ser nu fram emot framtida uppdrag för regionen. Vi är tacksamma för den höga utvärderingen och förtroendet som Region Skåne gett oss, säger Thomas Pålsson, konsult och partner för Aspekta.  

Nytt för denna avtalsperiod är samverkan mellan Aspekta och Progress PR i ett gemensamt avtal. Samverkan mellan företagen har visat sig vara ett framgångsrikt koncept, då PR-byråerna tillsammans har ett mycket konkurrenskraftigt Public Affairserbjudande. Gemensamt kan företagen bidra med kompetens inom den svenska, danska och internationella påverkansarenan och erbjuda ett antal seniora konsulter som kan Öresundsregionens förutsättningar och tillväxtmöjligheter. 

– Tillsammans är vi starka och har omfattande kunskap inom gränsöverskridande intressebevakning om Öresundsregionen, säger Daniel Persson VD för Progress PR Öresund. 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Senior konsult & Partner

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Senior konsult