Aspekta föreläser om hållbarhet på Ekonomihögskolan i Lund

Ekonomihögskolan i Lund anordnade förra veckan en inspirationsdag med tema Hållbarhet för sina studenter. Vi blev inbjudna att medverka som föreläsare, med anledning av den hållbarhetskartläggning vi genomförde i början av sommaren 2018. Martin Lucander, konsult inom strategisk hållbarhetskommunikation på Aspekta, berättade om sin syn på hållbarhetsarbete.

Inbjudna var även hållbarhetsforskare Susanne Arvidsson (Ekonomihögskolan Lund), Jon Andersson (chef miljöstrategiska enheten Lunds kommun) och Karin Heri (verksamhetsledare MFF:s Karriärakademi och nationell samordnare för sysselsättning på Svensk Elitfotboll). Diskussionerna gick kring vilket ansvar organisationer har att verka för hållbarhet och hur de kan arbeta med FN’s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

– “Det finns idag en förväntan på att information om en organisations hållbarhetsarbete ska finnas tillgänglig. Det vi ser från vår horisont är två saker: stort tryck från aktieägare att fokusera på hållbarhet och även en möjlighet till employer branding. Många yngre vill arbeta med företag som har ett bredare syfte. “, menar Martin Lucander.

Susanne Arvidsson berättade vidare att hållbarhetsarbete inte längre syftar till att skapa värdefull marknadsföring, utan att det idag är nödvändig affärsnytta om man vill hänga med i framtiden. Utmaningen för många organisationer ligger i hur rapportering av hållbarhetsarbete ska göras. Det är lagstadgat för större bolag att lämna en hållbarhetsrapport ihop med årsredovisningen, däremot finns det inga tydliga regler för hur den rapporteringen ska se ut. Det kan vara en faktor som gör det svårare för organisationer att starta upp med en systematisk rapportering. Att ha en tydlig koppling mellan hållbarhetsarbetet och organisationens vision är dock något av det viktigaste. “Hållbarhetskommunikation är väldigt nära kopplat till förtroendebyggande. Intressenterna vill framförallt veta om man är ansvarsfull som företag”, säger Martin Lucander.