Almedalsveckan kan vitaliseras av Folkemödet i Allinge

Den danska motsvarigheten till Almedalsveckan, Folkemödet i Allinge på Bornholm, har precis avslutats. Det är en pigg åttaåring som känns mer välbesökt, folkligare och i flera avseenden mer inspirerande än den femtioårsjubilerande Almedalsveckan. Och då är det inte det för oss svenskar så exotiska fatölsutbudet i de många tälten som jag tänker på.

Tyvärr är det liksom tidigare år få svenskar som gästar Folkemödet. Johan Wessman på Öresundsinstituttet räknade till ett tjugotal svenskar, eventuella turister oräknade. Och även om den korrekta siffran är det dubbla så borde fler ta tillfället i akt att lära sig mer om grannlandets samhällsdebatt.

Öresundsbron höll ett välbesökt seminarium om behovet av ökat samarbete kring vår gränsöverskridande infrastruktur. Greater Copenhagen and Skåne Commitee höll en handfull seminarier. Ytterligare några aktörer bidrog, men det samlade antalet var färre än tio av totalt dryga 3000-talet seminarier. I rättvisans namn så är det ännu sämre ställt med den danska närvaron under Almedalsveckan…

Folkemödet är väl värt ett besök, inte minst för oss skåningar. Det är både smidigare och – trots den rekordsvaga svenska kronan – billigare än ett besök i Visby. För många företag och organisationer finns det inspiration, kunskap och kontakter att inhämta. Och för Skånes framtid är relationen till Danmark avgörande för en positiv utveckling.

För 50-åringa Almedalsveckan borde det danska upplägget vara ett föredöme. Fyra intensiva dagar av möten och debatt, istället för en åttadagarsvecka där ”alla” ändå åker hem tidigare. Ett nytt grepp – en kortad Almedalsvecka – skulle vitalisera 50-åringen och säkra överlevnaden för en institution som berikar samhällsdebatten och ytterst vår demokrati.

Vi har behov av en ljus framtid för alla mötesplatser som ger möjlighet till dialog och ökad förståelse – oavsett om de ligger i Sverige eller i Danmark.

 

Relaterade inlägg

Demokratiska samtalsarenor under förändring

Demokratiska samtalsarenor under förändring

Almedalsveckan har sedan länge varit ett självklart val för många aktörer och branscher att lyfta samhälleliga frågor i en större kontext. Det är en unik mötesplats då politiska företrädare, intresseorganisationer, näringsliv och andra aktörer träffas, samtalar och...

läs mer
Aspekta förnyar samarbetet med Region Skåne

Aspekta förnyar samarbetet med Region Skåne

PR & kommunikationsbyrån Aspekta har tillsammans med Progress PR fått förnyat förtroende från Region Skåne avseende tjänster inom Public Affairs för en ny upphandlingsperiod. Det nya avtalet inleds den 1 juni och gäller fram till 2024, med möjlig förlängning i...

läs mer
Dags att ta Public Affairs till en ny nivå

Dags att ta Public Affairs till en ny nivå

Så kom den efterlängtade dagen, restriktionerna kopplat till coronapandemin hävs och livet börjar återgå till det normala. Så även politiken. Vi förstår om din organisations engagemang i samhällsfrågor och Public Affairs har lagts lite i träda när frågeställningarna...

läs mer