Almedalspanelen – 4 fallgropar att undvika

Almedalspanelen – 4 fallgropar att undvika

16 april 2018 | Public Affairs

Almedalsveckan firar 50 år och är en unik möjlighet för den som vill forma samhällsdebatten inför valet i höst. Arrangerar ni ett seminarium eller en paneldebatt under veckan? Undvik dessa misstag när ni sätter samman er panel.

Gör inte panelen för homogen. En panel där deltagarna har liknande bakgrund och åsikter är varken lockande eller intressant att lyssna på. Mångfald är självklart – inte enbart utifrån etnicitet, ålder och kön, utan även gällande åsikter och politisk tillhörighet.

Bjud inte enbart in paneldeltagare utefter vilka som besitter mest kunskap inom sitt ämne. Kunskap är otvivelaktigt viktigt för att få till en resonerande och problemlösande diskussion. Något som dock är minst lika viktigt för ett intressant samtal eller seminarium är att paneldeltagarna är karismatiska och inspirerande. Starka åsikter och en gnutta humor skadar inte heller!

Konkurrensen om uppmärksamheten i Almedalen är stor. Bjud därför inte i första hand in dem som du huvudsakligen vill påverka till att endast medverka som publik. Risken finns att ett annat seminarium på samma tid fångar deras uppmärksamhet och att de mest betydelsefulla gästerna då uteblir. Ha som målsättning att istället bjuda in dem till panelen. På så sätt är deras närvaro garanterad, samtidigt som de kommer att sätta sig in i er sakfråga.

Välj inte moderator enbart efter kändisfaktorn. En välkänd moderator kan dra mer publik än en okänd, men det behövs mer än ett kändisskap för att göra ett seminarium minnesvärt. En duktig moderator ser till att samtalen flyter på, bibehåller den röda tråden och fångar publikens intresse. En skicklig moderator är även med under hela planeringsprocessen, sätter sig in i sakfrågan och hittar frågeställningar som leder till en intressant diskussion.