5 tips för att navigera i förändring

I takt med att världen blir alltmer föränderlig ökar också kraven på organisationers förändringskompetens. Att leda genom förändring kräver en tydlig strategi och planering för kontinuitet i kommunikationsflödena. Här är fem tips för hur du som chef eller ledare kan skapa förståelse, acceptans och engagemang bland dina intressenter i samband med förändring.

1. Förstå förändringen
Att förstå förändringen är avgörande. Innan du börjar kommunicera behöver du själv ha en klar bild av varför förändringen sker, vilka konsekvenser den resulterar i samt vilka som berörs av förändringen. Fördjupa dig i förändringsprocessen för att kunna förstå vad som är väntat motstånd. Om inte du förstår alla aspekter av förändringen – hur ska andra då kunna göra det?

2. Bygg narrativet på bevis av förändringens nödvändighet
Skapa en berättelse som ger mening åt förändringen. Människor har lättare att relatera till berättelser och därför är det viktigt att beskriva den nya målbilden på ett sätt som kopplar samman organisationens historia med organisationens framtid. Genom att inkludera medarbetarna i berättelsen om verksamhetens historia och framtid skapar du engagemang och kontinuitet.

Det är också viktigt att skapa en tydlig målbild som pekar på önskat läge, med syftet att inspirera och skapa engagemang. Presentation av fakta, statistik och konkreta exempel kan komplettera varför förändringen är oumbärlig för organisationens framgång och blir därför en viktig del i argumentationen.

3. Formulera ett huvudbudskap som genomsyrar all kommunikation
Tydlighet är nyckeln vid förändring. Formulera ett kärnbudskap som genomsyrar all kommunikation. Detta budskap bör vara enkelt, starkt och lätt att komma ihåg. Genom att vara konsekvent i era budskap stärks förståelsen och acceptansen för förändringens syfte.

4. Anpassa kommunikationsmetoder internt och externt
En förändring kan behöva kommuniceras externt. Använd olika kommunikationsmetoder och budskap för att nå dina målgrupper. Intern kommunikation kan involvera möten, workshops och interna nyhetsbrev, medan extern kommunikation kan inkludera pressmeddelanden och uppdateringar på företagets webbplats. Anpassa ditt tillvägagångssätt för att säkerställa att rätt information når rätt målgrupp vid rätt tillfälle.

5. Undvik att överkommunicera – en balansakt
Ambitionen att vara transparent och inkluderande gör att många glömmer bort att överkommunikation kan vara lika problematiskt som brist på kommunikation. Att bombardera medarbetare med onödig, bristfällig eller otydlig information kan leda till förvirring och ökad oro. Välj kvalitet över kvantitet i kommunikationen. Fokusera på relevanta och meningsfulla uppdateringar för att undvika att överösa medarbetarna.

Verkar det tydligt? Nja, så här enkelt är det tyvärr inte. Förändringar är komplicerade att genomföra och än mer komplicerade att kommunicera. Men genom att ta hänsyn till dessa fem tips är er verksamhet ett steg längre på resan mot en lyckad förändringsprocess.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Emil Eriksson

Emil Eriksson

Konsult och partner

Linda Molin

Linda Molin

VD och partner