Väsentlighetsanalys

Vi hjälper dig att hitta fokus för hållbarhetsarbetet.

Det finns många hållbarhetsfrågor som kan vara relevanta för en organisation och det kan därför vara svårt att veta vad som ska prioriteras. Väsentlighetsanalysen hjälper dig att hitta de frågor som har störst betydelse för din organisation, era intressenter och ert avtryck på omvärlden och visar därmed var era resurser kan göra störst nytta. Genom vår modell säkerställs rätt fokus för ert hållbarhetsarbete, vilket skapar värde för er och för era intressenter.

Varför är det viktigt med en väsentlighetsanalys?

 • Den visar vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för era intressenter
 • Den klarlägger omvärldens förväntningar på ert hållbarhetsarbete
 • Den visar var organisationens största påverkan ligger
 • Den klargör var organisationens resurser kan göra störst nytta
 • Den skapar förutsättningar för ett strategiskt värdeskapande hållbarhetsarbete

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

 • Genomföra en väsentlighetsanalys i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)
 • Identifiera organisationens mest väsentliga hållbarhetsfrågor
 • Linjera hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning med de väsentliga frågorna
 • Utveckling av beslutsunderlag, bland annat i form av väsentlighetmatriser
 • Workshop tillsammans med ledningsgruppen
 • Rapport utifrån väsentlighetsanalysen som underlag för hållbarhetsredovisning

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner

Cornelia Rohlsson

Cornelia Rohlsson

Konsult

Sara Lindblad

Sara Lindblad

Konsult

Föräldraledig