Lokal politik som ledstjärna – kan blocköverskridande lösningar bli aktuella på riksnivå?

21 november 2022

Skåne har historiskt varit en grogrund för nya politiska rörelser. Det är här arbetarrörelsen har sina rötter. Det var också här SD fick sitt genomslag innan de växte till Sveriges nationellt sett näst största parti. Och nu är en ny politisk trend i rörelse i södra Sverige – blocköverskridande samarbete. Detta pratade Moa Berglöf, ledarskribent på Sydsvenskan och HD, om på senaste Mötesplats Aspekta.

– Det är alltid spännande att se de olika lokala konstellationerna som uppstår efter ett val. Vissa samarbeten ter sig mer självklara – parterna är överens i många gemensamma, centrala sakfrågor. Men vi ser också att viljan att utestänga vissa parter från inflytande tvingar fram samarbeten som ter sig mer förvånande, och kanske i längden är mindre hållbara, säger Moa Berglöf.

I skånsk lokal politik ser vi efter årets valrörelse ett ökat antal lokalpolitiska, blocköverskridande lösningar. S + M i olika allianser är aktuella i ett antal kommuner, till exempel Lund, Eslöv och Sjöbo. I Malmö har S, L och MP gjort gemensam sak och i Höganäs har MP sällat sig till högerblocket. Detta är en intressant förflyttning som visar på en mer öppen och pragmatisk inställning bland lokala politiker att hitta partners för att lösa samhällets utmaningar.

Är blocköverskridande också en framtida möjlighet i rikspolitiken? För Moa Berglöf är tanken än så länge ganska främmande. Hon påpekar att blockpolitiken är mycket mer cementerad på riksnivå.

– Jag är övertygad om att högerblocket vann det här valet för att de kunde visa upp en enighet i sin gemensamma kommunikation. Det blev så tydligt i debatter att alla parter fick säga sitt och så landade Ulf Kristersson till slut i att summera de andras åsikter som en gemensam politisk agenda. Det ger en tydlighet som det vänstra blocket inte klarat hålla uppe, varken under tiden i regeringsställning eller under valrörelsen.

– Samtidigt tror jag att M behöver vara försiktiga och sluta prata SD-politik. Om de inte går tillbaka och driver den politik som förväntas av M, kommer partiet i förlängningen förlora relevans.

Och var ligger ett samarbete närmast till hands?

– När det kommer till ett blocköverskridande styre på riksnivå tror jag att det ligger långt bort – om det någonsin kommer att ske. Om det mot förmodan skulle ske känns det närmre till hands med ett samarbete S + SD än M + S, eftersom S och SD ligger närmre varandra sakpolitiskt än vad M egentligen gör med SD, avslutar Moa Berglöf.

Vill du veta mer om hur du kan delta i samhällsdebatten? Kontakta någon av oss:

Åsa Väärälä

Åsa Väärälä

Konsult

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson

Konsult och partner